Legal Division

Dean's Office - Legal Division

+ Department description

Právní referát zabezpečuje činnost fakulty zejména tím, že:
1.zajišťuje vlastní výkon právní agendy (příprava smluv, zastupování v soudních sporech, apod.),
2.podílí se na tvorbě vnitřních předpisů 3.LF UK a interních předpisů 3.LF UK,
3.vykonává poradenskou činnost v rámci fakulty,
4.zajišťuje výběrová řízení ve smyslu zákona o veřejných zakázkách ve spolupráci s vedoucími pracovišť a řešiteli projektů.

Phone: 420 26710 2112
Address: Ruská 2411/87, Praha (hlavní město), Praha 10, PSČ: 10000

Lawyer

Mgr. Václav Krudenc 420 26710 2112 vaclav.krudenc@lf3.cuni.cz
JUDr. Oto Ryneš 420 773058507 oto.rynes@lf3.cuni.cz
doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 420 26710 2112 petr.sustek@lf3.cuni.cz


Last change: February 21, 2018 22:26 
print
Share on: Facebook Share on: Twitter
Share on:  
Contacts

Third Faculty of Medicine

Charles University

Ruská 87, 100 00 Prague 10

Czech Republic


Phone.: +420 267 102 111


Data Box ID: piyj9b4

ID No.: 00216208, VAT No.: CZ00216208


How to reach us


Your opinion