Human Resources

Dean's Office - Human Resources

+ Department description

Oddělení personální a mzdové zabezpečuje činnost 3. LF UK zejména tím, že:
- zajišťuje pracovněprávní vztahy a mzdové záležitosti zaměstnanců od vzniku až po skončení pracovního poměru, včetně prací konaných mimo pracovní poměr
- zajišťuje organizačně výběrové řízení na místa akademických pracovníků
- zajišťuje agendu daně z příjmů ze závislé činnosti zaměstnanců, pojistného na sociální a všeobecné zdravotní pojištění
- zajišťuje plnění dílčích úkolů v oblasti BOZP
- připravuje, shromažďuje a zpracovává statistické údaje
- zpracovává návrhy interních předpisů a kolektivní smlouvy v personální a mzdové oblasti

Phone: 420 26710 2231 (Mzdová účetní), 420 26710 2232 (Personální oddělení)
Address: Ruská 2411/87, Praha (hlavní město), Praha, PSČ: 10000

Head

Mgr. Jaromír Chlapec 420 26710 2260 jaromir.chlapec@lf3.cuni.cz

Personell clerk

Ing. Dana Kopecká 420 26710 2232 dana.kopecka@lf3.cuni.cz
Alena Vízková 420 26710 2184 alena.vizkova@lf3.cuni.cz

Administrative

Magdalena Procházková 420 26710 2228 magdalena.prochazkova1@lf3.cuni.cz

Wage clerk

Zdenka Šefcová 420 26710 2231 zdenka.sefcova@lf3.cuni.cz


Last change: February 21, 2018 22:26 
print
Share on: Facebook Share on: Twitter
Share on:  
Contacts

Third Faculty of Medicine

Charles University

Ruská 87, 100 00 Prague 10

Czech Republic


Phone.: +420 267 102 111


Data Box ID: piyj9b4

ID No.: 00216208, VAT No.: CZ00216208


How to reach us


Your opinion