Presentation of Department

Membership - Professional Activities

MUDr. Milan Ambruš


 • Atestační zkoušky v oboru radiační onkologie (MZ ČR) - člen zkušební komise

 • Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP


MUDr. Milan Brychta


 • Společnost radiační onkologie biologie a fyziky

 • Bolest - člen redakční rady


MUDr. Eva Kindlová


 • Angiologická společnost ČLS JEP

 • Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky

 • European Society for Therapeutic Radiology and Oncology


Doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.


 • Akreditační komise pro radiační onkologii

 • European Society for Therapeutic Radiology and Oncology

 • Komise pro screening nádorů prsu MZ ČR

 • Česká onkologická společnost ČLS JEP

 • Onkologické centrum FNKV - vedoucí

 • Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP - člen výboru


MUDr. Ludmila Loukotková


 • European Society for Therapeutic Radiology and Oncology

 • Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky


MUDr. Martin Majirský


 • Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky

 • Česká onkologická společnost ČLS JEP

 • European Society for Therapeutic Radiology and Oncology


prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.


 • Atestační zkoušky v oboru radiační onkologie (MZ ČR) - člen zkušební komise

 • Atestační zkoušky v oboru klinická onkologie (MZ ČR) - člen zkušební komise

 • Akreditační komise pro radiační onkologii

 • Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP - člen

 • Člen oborové rady pro obor klinické onkologie a radioterapie při LF UK Hradec Králové

 • Člen oborové rady Ministerstva obrany Fakulty vojenského zdravotnictví Hradec Králové pro obor radiobiologie

 • Vedoucí katedry radiační onkologie IPVZ

 • Reports of Practical Oncology and Radiotherapy (ISSN 1507 – 1367) – člen redakční rady

 • Lancet Oncology – české vydání (ISSN 1213 – 9434) – člen redakční rady


MUDr. Jan Paska


 • Světová organizace MFCH

 • Společnost ORL

 • Společnost MFCH


MUDr. Alena Pumprlová, CSc.


 • Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky

 • Česká onkologická společnost ČLS JEP


MUDr. Jan Stejskal, Ph.D.


 • European Society for Therapeutic Radiology and Oncology

 • Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky - člen výboru

 • Česká onkologická společnost ČLS JEP

 • Radiační onkologie - člen redakční rady

 • Report of Practical Oncology and Radiotherapy (Polsko) - člen redakční rady


MUDr. Markéta Šejdová


 • Česká onkologická společnost ČLS JEP

 • Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky


MUDr. Josef Valchář


 • Česká onkologická společnost ČLS JEP

 • Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky


Last change: December 7, 2018 19:39 
Share on:  
Contacts

Third Faculty of Medicine

Charles University

Ruská 87, 100 00 Prague 10

Czech Republic


Phone.: +420 267 102 111

Fax: +420 267 311 812


Data Box ID: piyj9b4

ID No.: 00216208, VAT No.: CZ00216208


How to reach us


Your opinion