People

Department of Oncology 3FM CU and UHKV

+ Department description

Na klinice probíhá výuka blokových stáží MODUL II C - Nádorová onemocnění česky i anglicky mluvících studentů. V současné době zde probíhá i 5 povinně volitelných kurzů. Pod vedením učitelů kliniky se zde připravují studenti na vědeckou aktivitu a probíhají zde letní praxe.

Phone: 420 26716 2815 (přednosta), 420 26716 2333 (sekretariát p. Hana Fomenková)
Address: Šrobárova 50, Praha (hlavní město), Praha 10, PSČ: 10034
Fax: 420 26716 3232

Head

doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA 420 26716 2333 renata.soumarova@lf3.cuni.cz

Secretary

Hana Fomenková 420 26716 2333 hana.fomenkova@lf3.cuni.cz

Professor

prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D. 420 466016400 karel.odrazka@lf3.cuni.cz

Associate Professor

doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. 420 26716 3136 martina.kubecova@lf3.cuni.cz

Senior Lecturer

MUDr. Kateřina Licková, Ph.D. 420 26710 2746 katerina.lickova@lf3.cuni.cz

Lecturer

MUDr. Milan Brychta 420 26716 3562 milan.brychta@lf3.cuni.cz
PharmDr. MUDr. Jan Dvořák 420 26716 2837 jan.dvorak@lf3.cuni.cz
MUDr. Eva Kindlová 420 26716 2482 eva.kindlova@lf3.cuni.cz
MUDr. Marián Liberko 420 26716 3196 marian.liberko@lf3.cuni.cz
MUDr. Klaudia Regináčová 420 26710 3195 klaudia.reginacova@lf3.cuni.cz
MUDr. Markéta Šejdová 420 26716 2320 marketa.sejdova@lf3.cuni.cz

Junior Lecturer

MUDr. Štěpánka Hauserová 420 26716 3557 stepanka.hauserova@lf3.cuni.cz
MUDr. Ing. Jiří Havlík 420 26716 3557 jiri.havlik@lf3.cuni.cz
MUDr. Svatava Hrušková 420 26716 3148 svatava.hruskova@lf3.cuni.cz
Mgr. Katarína Kološtová, Ph.D. katarina.kolostova@lf3.cuni.cz
MUDr. Martin Palkovský 420 26716 3557 martin.palkovsky@lf3.cuni.cz
MUDr. Jiří Švec, Ph.D. 420 26716 2983 jiri.svec@lf3.cuni.cz
MUDr. Petronela Sýkorová 420 26716 3040 petronela.sykorova@lf3.cuni.cz

Postgradual student

MUDr. Tomáš Blažek tomas.blazek@fnkv.cz
MUDr. Marián Liberko 420 26716 3196 marian.liberko@lf3.cuni.cz
MUDr. Klaudia Regináčová 420 26710 3195 klaudia.reginacova@lf3.cuni.cz
Last change: December 7, 2018 19:37 
print
Share on: Facebook Share on: Twitter
Share on:  
Contacts

Third Faculty of Medicine

Charles University

Ruská 87, 100 00 Prague 10

Czech Republic


Phone.: +420 267 102 111

Fax: +420 267 311 812


Data Box ID: piyj9b4

ID No.: 00216208, VAT No.: CZ00216208


How to reach us


Your opinion