Presentation of Department

Membership - Professional Activities

Prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc.


 • Česká kardiologická společnost

 • PS echokardiografie při ČKS – člen výboru

 • PS chlopenní vady při ČKS - člen výboru

 • PS Kardiovaskulární farmakoterapie při ČKS - člen výboru

 • EUROECHO - člen vědeckého výboru

 • Akademický senát Univerzity Karlovy v Praze

 • Akreditační komise MZ ČR pro obor kardiologie

 • Kardiovaskulární a cerebrovaskulární choroby MZ ČR“ (IGA) - člen oborové komise 01


Doc. MUDr. Jana Málková, CSc.


 • PS preventivní kardiologie při ČKS - člen výboru

 • Česká gynekologická společnost - člen výboru sekce pro menopauzu

 • European Menopause and Andropause Society (EMAS)

 • Interventional Cardiology of ESC - Working group: P. Widimský, T. Buděšínský

 • Working group TEE and valvular heart diseases of ESC T. Buděšínský

 • Komise pro obhajoby doktorandských prací LF UK Plzeň (vnitřní lékařství)


Prof. MUDr. Petr.Widimský, DrSc.


 • České kardiologická společnost – člen výboru

 • Pracovní skupina invazívní kardiologie při ČKS – člen výboru

 • Evropská kardiologická společnost (ESC) – víceprezident, předseda Credentials Committee, člen EU Affairs Committee.

 • ESC - Working group Interventional Cardiology

 • ESC - Working group of TEE and valvular heart diseases

 • ESC (ESC Training and Research Grant Committee) - předseda výboru pro udělování grantů

 • ESC Extended Scientific Committee (for review of congress abstracts).

 • Akreditační komise MZ ČR pro obor kardiologie – předseda

 • Komise pro strategii rozvoje FNKV - předseda

 • Vědecká rada Univerzity Karlovy v Praze


Membership in Editorial Board

Prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc.


 • Kardiologia (SR)

 • Postgraduální medicina

 • Vnitřní lékařství

 • Sanguis


Doc. MUDr. Jana Málková, CSc.


 • Klimakterická medicina


MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.


 • Kardiologia pre prax, Lekarsky obzor


MUDr. Pavel Osmančík, Ph.D.


 • International Reviewers Panel pro First View Literature Service (Excerpta Medica)

 • Cardiology - external reviewer

 • Acute Cardiac Care - external reviewer


Prof. MUDr. Petr.Widimský, DrSc.


 • European Heart Journal,

 • Acute Cardiac Care

 • Cardiology

 • Cor et Vasa

 • Russian Journal of Invasive Cardiology

 • Kardiologia (SR)


Last change: December 6, 2018 15:09 
Share on:  
Contacts

Third Faculty of Medicine

Charles University

Ruská 87, 100 00 Prague 10

Czech Republic


Phone.: +420 267 102 111

Fax: +420 267 311 812


Data Box ID: piyj9b4

ID No.: 00216208, VAT No.: CZ00216208


How to reach us


Your opinion