Presentation of Department

Membership - Professional Activities

Prof. MUDr. Michal Anděl. CSc.


 • Asociace evropských lékařských fakult (AMSE) – člen evropského výboru

 • Evropská společnost pro studium diabetu (EASD)

 • Evropská společnost pro parenterální a enterální výživu (ESPEN)

 • Evropská akademie nutričních věd (EANS) – volený člen

 • DEPAC International Diabeth Federation – skupina nově vstupujících zemí EU – člen výboru

 • Česká lékařská společnost JEP – člen předsednictva

 • Česká diabetologická společnost ČLS JEP – člen výboru

 • Česká společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP –místopředseda

 • Česká internistická společnost ČLS JEP – člen výboru

 • Společnost výživy ČLS JEP – člen Správní rady

 • zakládající člen České lékařské akademie

 • člen Komise pro živou přírodu Rady vlády České republiky pro vědu a výzkum

 • předseda Správní rady IGA MZ ČR

 • člen Vědecké rady Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové

 • člen Vědecké rady Lázní Poděbrady

 • člen akreditační komise MZ ČR pro obory vnitřní lékařství a diabetologie


MUDr. Hana Bartáková


 • European Respiratory Society

 • Pneumologická společnost ČLS JEP


MUDr. Jan Brož


 • Evropská společnost pro studium diabetu (EASD)

 • Česká diabetologická společnost

 • Česká kardiologická společnost


MUDr. Ludmila Brunerová


 • Česká diabetologická společnost ČLS JEP

 • Česká internistická společnost ČLS JEP

 • Česká endokrinologická společnost ČLS JEP

 • Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP


Doc. MUDr. Miroslav Bulvas, CSc.


 • Mezinárodní angiologická unie - výkonný výbor-národní delegát

 • International Society of Biorheology,

 • Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe

 • International Society of Carotid Artery Therapy

 • European Society of Cardiology

 • Česká angiologická společnost – člen výboru, místopředseda

 • Česká kardiologická společnost

 • Česká radiologická společnost ČLS JEP

 • místopředseda akreditační komise pro angiologii MZ

 • člen atestační komise pro obor angiologie


MUDr. Jan Hajer, Ph.D.


 • Česká gastroenterologická společnost


MUDr. Jan Hašpicová


 • Česká diabetologická společnost ČLS JEP


MUDr. Iva Hoffmanová


 • Česká internistická společnost ČLS JEP

 • Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP


MUDr. Milena Hořejšová


 • Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP

 • Česká hepatologická společnost ČLS JEP


MUDr. Zdislava Kasalová


 • International Union of angiology

 • European Vascular Forum

 • Česká angiologická společnost ČLS JEP

 • ČLK- člen předsednictva pro Prahu 10

 • ČLK- člen zkuš. komise u atestačních zkoušek v oboru angiologie

 • ČLK – expert ČLK pro obor angiologie


Doc. MUDr. Milan Kment, CSc.


 • Slovenská gastroenterologická společnost - čestný člen

 • Česká gastroenterologická společnost - člen revizní komise výboru

 • Česká gastroenterologická společnost- čestný člen

 • OS ČLK Praha 10 - člen předsednictva ČLS JEP

 • Komise pro obhajobu disertačních prací PGS v oboru biochemie

 • Komise pro problematiku genetické terapie při 2. LF UK

 • Komise MZ pro depistáž kolorektálního karcinomu v ČR

 • Komise pro obhajobu disertačních prací LF Hradec Králové


MUDr. Pavel Kraml, Ph.D.


 • Česká společnost pro aterosklerozu – člen výboru

 • Česká diabetologická společnost ČLS JEP


MUDr. Jan Novák


 • Evropská společnost pro studium diabetu (EASD)


MUDr. Jan Polák


 • Česká internistická společnost ČLS JEP


Doc. MUDr. Ivan Rychlík, CSc.


 • International Society of Nephrology (ISN)

 • European Renal Association - European Dialysis and Transplantation Association (ERA/EDTA)

 • European Vasculitis Study Group (EUVAS)

 • American Society of Nephrology (ASN) - corresponding member

 • Česká nefrologická společnost – do 6/06 vědecký sekretář ČNS ČLS JEP

 • Česká nefrologická společnosti – od 6/06 předseda ČNS ČLS JEP

 • člen poradního sboru OS ČLK Praha 10 v oboru nefrologie

 • odborný konzultant SÚKL pro oblast nefrologie


MUDr. Zuzana Sommerová


 • European Society of Cardiology

 • Česká angiologická společnost ČLS JEP

 • Česká kardiologická společnost


MUDr. Elena Šilhová


 • Česká diabetologická společnost ČLS JEP

 • Česká flebologická společnost ČLS JEP

 • Česká angiologická společnost ČLS JEP

 • Česká společnost pro léčbu rány


MUDr. Jan Švanda


 • Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intensivní medicíny (ČSARIM)

 • Společnost klinické výživy a intensivní metabolické péče (SKVIMP)

 • OS ČLK Praha 10 - předseda Čestné rady


MUDr. Pavel Těšínský


 • European Society of Parenteral and Enteral Nutrition (ESPEN) – Council Member

 • European Society of Intensive Care Medicine (ESICM)

 • American Society of Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN)

 • Deutsche-Österreichische Arbeitsgesemeinschaft für klinische Ernährung (AKE)

 • Společnost klinické výživy a intensivní metabolické péče (SKVIMP) – vědecký sekretář

 • Společnost intenzivní medicíny ČLS JEP

 • Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intensivní medicíny (ČSARIM)

 • Česká diabetologická společnost ČLS JEP

 • Člen akreditační komise MZ ČR pro obor intenzivní medicína

 • Council Member - European Society of Parenteral and Enteral Nutrition (ESPEN)

 • Člen akreditační komise MZ ČR pro obor intenzivní medicína


MUDr. Ludmila Trešlová


 • Evropská společnost pro studium diabetu (EASD)

 • ADA

 • Česká diabetologická společnost ČLS JEP

 • Česká nefrologická společnost ČLS JEP


MUDr. Renata Urbanová


 • European Society of Cardiology

 • Česká angiologická společnost ČLS JEP

 • Česká kardiologická společnost


MUDr. Alena Vlachová


 • Evropská respirační společnost

 • Česká pneumotfiseologická společnost ČLS JEP

 • ČIPA


MUDr. Zdena Zádorová, Ph.D.


 • Česká gastroenterologická společnost – člen výboru ČLS JEP

 • Endoskopická sekce České gastroenterologické společnosti

 • Česká internistická společnost ČLS JEP

Membership in Editorial Board

Prof. MUDr. Michal Anděl. CSc.


 • Diabetes mellitus, metabolismus, endokrinologie, výživa – vedoucí redaktor

 • Kapitoly z kardiologie

 • Vesmír


MUDr.Jan Brož


 • Diastyl - předseda redakční rady


MUDr. Ludmila Brunerová


 • International Reviewers Panel časopisu Medical Science Monitor


Doc. MUDr. Miroslav Bulvas, CSc.


 • European Bulletin of Drug Research


Doc. MUDr. Milan Kment, CSc.


 • Česká a Slovenská Gastroenterologie a Hepatologie - vedoucí redaktor


Doc. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN


 • Kidney and Blood Pressure Research

 • Člen Editorial boardu: Kidney Blood Pressure Research

 • Člen kolegia redakce: Aktuality v nefrologii


MUDr. Pavel Těšínský


 • Current News in Medicine. (Europe & USA) - co-editor

 • Current Opinion in Clinical Eperimental Research.: reviewer

 • Critical Care (USA) - reviewer

 • Clinical Nutrition - reviewer

 • Journal of Infectious Diseases reviewer


MUDr. Ludmila Trešlová


 • DIA život


Doc. MUDr. Zdena Zádorová, Ph.D.


 • LASER- partner

 • Folia Gastroenterologica et HepatologicaLast change: December 6, 2018 13:45 
Share on:  
Contacts

Third Faculty of Medicine

Charles University

Ruská 87, 100 00 Prague 10

Czech Republic


Phone.: +420 267 102 111

Fax: +420 267 311 812


Data Box ID: piyj9b4

ID No.: 00216208, VAT No.: CZ00216208


How to reach us


Your opinion