People

Department of Pathology 3FM CU and UHKV

+ Department description

Činnost Ústavu patologie jako pracoviště 3. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady je tradičně rozdělena do tří hlavních směrů, které se vzájemně prolínají a tvoří tak jeden organický celek. Tyto směry představují pedagogická a vědeckovýzkumná činnost a zdravotnická činnost.
Pedagogická činnost ústavu zahrnuje výuku patologie pregraduálního bakalářského studia zdravotní vědy, fyzioterapie, veřejné zdravotnictví a ošetřovatelství a magisterského studijního oboru všeobecné lékařství a postgraduální výchovu studentů doktorského studijního programu.
Vědeckovýzkumná činnost je soustředěna výzkumného záměru MŠMT MSM0021620808 s názvem ?Molekulárně biologické, genetické a epigenetické aspekty vzniku a rozvoje modelových tumorů dospělého věku. Význam pro epidemiologii, časnou diagnostiku a léčbu? a na řešení grantových projektů, kde jsou pracovníci hlavními řešiteli nebo spoluřediteli. Navíc někteří pracovníci ústavu spolupracující s pracovišti některých významných vědeckých institucí např. MZd a AV ČR.
Zdravotnická činnost ústavu zahrnuje oblast nekrotickou, bioptickou a cytologickou.

Phone: 420 26716 2500 (sekretariát p. Drahomíra Rychlá), 420 26716 2510 (přednosta)
Address: Šrobárova 50, Praha (hlavní město), Praha 10, PSČ: 10034
Fax: 420 26716 3002

Head

prof. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D. 420 26108 3741 radoslav.matej@lf3.cuni.cz

Deputy Head

doc. MUDr. Eva Sticová, Ph.D. 420 26716 3280 eva.sticova@lf3.cuni.cz

Secretary

Jana Brodská 420 26716 2900 jana.brodska@lf3.cuni.cz
Eva Kurková 420 26716 2500 eva.kurkova@lf3.cuni.cz

Professor

prof. MUDr. Václav Mandys, CSc. 420 26716 2510 vaclav.mandys@lf3.cuni.cz

Associate Professor

doc. RNDr. Markéta Kalinová, Ph.D. 420 224435634 marketa.kalinova@lf3.cuni.cz
doc. MUDr. Vlasta Rychterová, CSc. vlasta.rychterova@lf3.cuni.cz

Scientific Employee

Mgr. Alexey Popov, Ph.D. 420 26710 2325 alexey.popov@lf3.cuni.cz

Senior Lecturer

MUDr. Jana Drozenová 420 26716 3063 jana.drozenova1@lf3.cuni.cz
MUDr. Václav Eis, Ph.D. 420 26716 3549 vaclav.eis@lf3.cuni.cz
MUDr. Jan Hrudka, Ph.D. 420 26716 3063 jan.hrudka@lf3.cuni.cz
MUDr. Petr Kujal, Ph.D. 420 26716 2527 petr.kujal@lf3.cuni.cz
MUDr. Zuzana Prouzová
MUDr. Josef Šach 420 26716 3001 josef.sach@lf3.cuni.cz
MUDr. Arpád Szabó, Ph.D. 420 26716 3607 arpad.szabo@lf3.cuni.cz

Lecturer

MUDr. Vojtěch Kolín 420 26716 3674 vojtech.kolin@lf3.cuni.cz

Junior Lecturer

MUDr. Josef Heřman josef.herman@lf3.cuni.cz

Lab Worker

Gisela Mišíková gisela.misikova@lf3.cuni.cz
Miluše Sloupová 420 26716 2901 miluse.sloupova@lf3.cuni.cz
Ivana Tučková 420 26710 2307 ivana.tuckova@lf3.cuni.cz
Kateřina Vadinská 420 26716 2501 katerina.vadinska@lf3.cuni.cz

Laboratory glassware scullion

Jana Bečvarovská jana.becvarovska@lf3.cuni.cz

Photographer

Kateřina Mošanská katerina.mosanska@lf3.cuni.cz
Zbyněk Pešl 420 26716 2504 zbynek.pesl@lf3.cuni.cz

Worker

Ing. Pavel Bradáč

Postgradual student

MVDr. Lenka Červenková
MUDr. Markéta Kulvajtová marketa.kulvajtova@fnkv.cz
MUDr. Lucie Tučková
Last change: December 3, 2018 12:32 
print
Share on:  
Contacts

Third Faculty of Medicine

Charles University

Ruská 87, 100 00 Prague 10

Czech Republic


Phone.: +420 267 102 111

Fax: +420 267 311 812


Data Box ID: piyj9b4

ID No.: 00216208, VAT No.: CZ00216208


How to reach us


Your opinion