Presentation of Department

Membership - Professional Activities

Doc. MUDr. Valér Džupa, CSc.


 • Revizní komise České společnosti pro ortopedii a traumatologii

 • Spolek lékařů českých v Praze

 • Česká a Slovenská společnost pro ultrasonografii pohybového aparátu

 • Česká společnost úrazové chirurgie ČLS J.E.Purkyně

 • AO Alumni Czech Republic

 • Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť

 • Obvodní sdružení ČLK Praha 10 - člen poradního orgánu v oboru ortopedie

 • Grantová agentura UK v Praze – člen Komise pro zdravotní vědy


Prim. MUDr. Vladimír Frič, CSc.


 • Česká společnost pro ortopedii a traumatologii – pokladník

 • AO Alumni Czech Republic


Membership in Editorial Board

Doc. MUDr. Valér Džupa, CSc.


 • Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca
Last change: December 7, 2018 19:11 
Share on: Facebook Share on: Twitter
Share on:  
Contacts

Third Faculty of Medicine

Charles University

Ruská 87, 100 00 Prague 10

Czech Republic


Phone.: +420 267 102 111

Fax: +420 267 311 812


Data Box ID: piyj9b4

ID No.: 00216208, VAT No.: CZ00216208


How to reach us


Your opinion