Presentation of Department

Awards

MUDr. Martin Brunovský, Ph.D.

 • Werner M. Herrmann Memorial Grant (In recognition of excellent work presented at the International Pharmaco-EEG Society Symposium, Awaji Island, Japan; September 10, 2006).

 • The 14th Biennial Congress of International Pharmaco-EEG Society Symposium Poster Session Award (2006)Doc. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.

 • Werner Hermann Memorial Award od International Pharmaco-EEG Society Symposium (IPEG) za rok 2006 za práci J. Horáček, M. Brunovský et al.: The Effect of Low-frequency rTMS on Low Resolution Brain Electromagnetic Tomography (LORETA) and Regional Brain Metabolism (PET) in Schizophrenia with Auditory Hallucinations


MUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D.

 • Cena za poster na 5. sjezdu České Psychiatrické společnosti 8.-11.6.2006, Špindlerův Mlýn. M. Kopeček: Jak měřit psychomotorické tempo?


MUDr. Lucie Motlová

 • Národní psychiatrická cena profesora Vladimíra Vondráčka za rok 2006, za nejlepší práci na téma v oboru Afektivní poruchy, v kategorii praktická aplikace za knihu Motlová, Koukolík: "Citový mozek; neurobiologie, klinika, terapie"


MUDr. Michal Raszka (PGS)

 • Cena za poster na 5. sjezdu České psychiatrické společnosti 8.-11.6. 2006, Špindlerův Mlýn. Raszka M., Kopeček M., Bareš M., Novák T. Jak pacienti hodnotí změnu nálady a úzkosti v závislosti na použité antidepresivní intervenci


MUDr. Pavla Stopková

 • Národní psychiatrická cena prof. Vladimíra Vondráčka za rok 2006 za soubor 3 prací na téma molekulární genetiky bipolární afektivní poruchy

 • Cena za poster na 5. sjezdu České psychiatrické společnosti 8.-11.6. 2006, Špindlerův Mlýn. Vevera J, Kessell E, Shumway M, Patel R, Stopková P. Nedobrovolné hospitalizace v Praze a San Francisku.


Membership - Professional Activities

MUDr. Martin Brunovský, Ph.D.

 • Společnost pro klinickou neurofyziologii

 • Česká neuropsychofarmakologická společnost

 • Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu

 • Česká neurologická společnost - Sekce kognitivní neurologie

 • The Association of European Psychiatrists (AEP)


Doc. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.

 • Psychiatrická společnost České lékařské společnosti JEP

 • Česká neuropsychofarmakologická společnost – předseda

 • American Association for the Advancement of Science

 • Collegium Internationale Neuropsychopharmacologicum (CINP)

 • Centrum postgraduálního doktorského studia biomedicíny, UK, AV ČR - koordinační rada

 • Klinická psychologie při FF UK - oborová rada


Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCpsych.

 • Royal College of Psychiatrists – Great Britain od r.1996, Fellow od r. 2003

 • Evropská akademie věd a umění

 • Asociace evropských psychiatrů - prezident

 • Americká psychiatrická asociace (APA)

 • Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum (CINP)

 • Komise pro obhajoby doktorských disertačních prací ve vědním oboru 51-12-9 neurologie a 51-13-9 psychiatrie - předseda

 • Česká psychiatrická společnost ČLS JEP - místopředseda

 • Česká společnosti Biologické psychiatrie - zakládající člen

 • European College of Neuro-Psychopharmacology (ECNP) – člen Educational committee

 • Česká společnost neurověd - místopředseda

 • Česká neuropsychofarmakologická společnost

 • ČS sekce International Brain Research Organization

 • Canisterapeutická společnost - čestný člen

 • Učená společnost ČR - místopředseda (1994 - 1996)

 • Ministerstvo obrany pro výzkum a vývoj - člen „Rady resortu“

 • Nadace Academia Medica Pragensis - předseda správní rady

 • Vědecká rada Národní ceny Vondráčkovy nadace - předseda

 • Obhajoby doktorských disertací v oboru „biomedicína“ – člen komise

 • WFSBP Task Force on Treatment Guidelines for Bipolar Disorders

 • Kognitivní věda – člen oborové rady doktorského studijního oboru

 • Neurovědy – člen oborové rady doktorského studijního programu

 • Mental Health Working Party, European Commission, Directoriat C2

 • Česká lékařská akademie - předseda

 • Obhajoby doktorských disertačních prací v oboru „Biomedicína“ (AV ČR) – člen komise

 • AEP pro celoživotní vzdělávání – člen hodnotící komise

 • Asociace evropských psychiatrů (AEP) - President elect

 • Federace evropských lékařských akademií (FEAM) - President elect


MUDr. František Koukolík, DrSc.

 • Česká lékařská akademie

 • Diagnostika a studium neurodegenerativních onemocnění - spoluzakladatel Pracovní skupiny

 • Neuropatologická sekce České spol. patologů - spoluzakladatel

 • Česká společnost patologů


MUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D.

 • Společnost pro biologickou psychiatrii

 • Česká neuropsychofarmakologická společnost

 • Česká psychiatrická společnost JEP


MUDr. Jiřina Kosová

 • Česká neuropsychofarmakologická společnost

 • Česká psychiatrická společnost

 • Česká společnost biologické psychiatrie


Doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.

 • Psychiatrická společnost České lékařské společnosti JEP

 • Česká neuropsychofarmakologická společnost (od r. 1999 člen výboru)

 • Association of European Psychiatrists (Fellow)


MUDr. Lucie Motlová

 • International Society for Quality of Life Research

 • Psychiatrická společnost České lékařské společnosti JEP

 • Ćeská neuropsychofarmakologická společnost

 • Česká psychoterapeutická společnost

 • Evropská psychiatrická asociace


MUDr. Ján Praško-Pavlov, CSc.

 • Česká společnost pro biologickou psychiatrii - člen výboru

 • Česká společnost pro kognitivně behaviorální terapii - člen výboru

 • Český národní representant v Evropské asociaci pro behaviorální a kognitivní terapii

 • Česká společnost pro kognitivně behaviorální terapii - president

 • Česká neuropsychofarmakologická společnost - člen výboru

 • Evropská asociace pro behaviorální a kognitivní terapii - člen výboru

 • Česká psychiatrická společnost ČLS JEP - člen výboru

 • Evropská asociace pro behaviorální a kognitivní terapii - Past President


MUDr. Dagmar Seifertová, CSc.

 • Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

 • Česká psychiatrická společnost J. E. Purkyně

 • Česká neuropsychofarmakologická společnost - člen výboru

 • European College of Neuropsychopharmacology

 • The Lundbeck International Psychiatric Institute


MUDr. Filip Španiel, Ph.D.

 • Česká neuropsychofarmakologická společnost


MUDr. Pavla Stopková

 • Psychiatrická společnost České lékařské společnosti JEP

 • Česká neuropsychofarmakologická společnost


Členství v nadacích

Doc. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.

 • Archives of General Psychiatry - (CZ version)

 • Psychiatrie


Doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.

 • European Psychiatry (Editorial Board)

 • Česká a slovenská psychiatrie

 • Referátový výběr z psychiatrie


Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCpsych.

 • European Psychiatry, The Journal of the Association of European Psychiatrist

 • Vesmír

 • International Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine - honorary-editor

 • Psychiatrie - šéfredaktor

 • Neuroendocrinology Letters” (vyd. Švédsko - SRN) - honorary editor

 • Int. J. of Psychiatry in Clinical Practice

 • Univerzitní noviny – List MU Brno a Nadace Universitas Masarykiana

 • Current Opinion in Psychiatry. - člen ediční rady


MUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D.

 • Referátový výběr z psychiatrie


MUDr. Lucie Mottlová

 • Fellow of Association of European Psychiatrists


MUDr. Ján Praško-Pavlov, CSc.

 • Psychiatrie

 • Psychoterapie v časopise Psychiatrie - editor rubriky


Membership in Foundations

Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych.

 • Vědecká rada Národní ceny Vondráčkovy Nadace – předseda

 • Nadace Academia Medica Pragensis - předseda Správní rady
Last change: February 21, 2018 22:26 
Share on:  
Contacts

Third Faculty of Medicine

Charles University

Ruská 87, 100 00 Prague 10

Czech Republic


Phone.: +420 267 102 111

Fax: +420 267 311 812


Data Box ID: piyj9b4

ID No.: 00216208, VAT No.: CZ00216208


How to reach us


Your opinion