Department of Nuclear Medicine 3FM CU and UHKV

University Hospital Královské Vinohrady

Department of Nuclear Medicine

Šrobárova 50

100 34 Prague 10

building HPresentation of Department


Organization of Congress

 • 8th International Conference of Nuclear Cardiology ICNC8 2007 – Local Host Committee


Membership - Professional Activities

MUDr. Otto Lang, Ph.D.


 • Pracovní skupina pro nukleární kardiologii České kardiologické společnosti – past president

 • Výbor klinické sekce ČSNM

 • Oborová komise ČLK pro nukleární medicínu - předseda

 • Česká společnost nukleární mediciny

 • Česká kardiologická společnost

 • Society of Nuclear Medicine

 • European Association of Nuclear Medicine


Doc. Ing. František Melichar, DrSc.


 • Česká společnost nukleární mediciny

 • European Association of Nuclear Medicine


MUDr. Renata Píchová


 • Česká internistická společnost

 • Česká společnost nukleární medicíny

 • European Association of Nuclear Medicine


MUDr. Jan Šantora, CSc.


 • European Association of Nuclear Medicine

 • Česká společnost nukleární medicíny – člen výboru

 • European Association of Nuclear Medicine


Ing. Helena Trojanová, CSc.


 • Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP

 • Česká společnost nukleární medicíny ČLS JEP


Last change: September 7, 2020 13:20 
Share on:  
Contacts

Third Faculty of Medicine

Charles University

Ruská 87, 100 00 Prague 10

Czech Republic


Phone.: +420 267 102 111

Fax: +420 267 311 812


Data Box ID: piyj9b4

ID No.: 00216208, VAT No.: CZ00216208


How to reach us


Your opinion