Ocenění pracovníků, čestné doktoráty

Univerzita Karlova každý rokem nominuje své vědecké pracovníky na řadu cen a to prostřednictvím rektorátu nebo jednotlivých fakult. Téměř každý rok je některému z významných pracovníků uděleno například státní vyznamenání prezidentem republiky, Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích nebo Medaile Josefa Hlávky, která je určena nestorům a dalším významným osobnostem české vědy. Ocenění mimořádných výsledků výzkumu a vývoje je udělováno formou Národní ceny vlády Česká hlava nebo Ceny Josefa Hlávky za vědeckou literaturu.


I akademičtí pracovníci ze 3. lékařské fakulty patří mezi nositele některých z výše uvedených cen.


Na fakultní úrovni oceňuje pracovníky i studenty z 3. LF udělením např. pamětních medailí 3. LF nebo cenou děkana. Na univerzitní úrovni připravuje návrhy osobností pro udělení pamětních medailí UK, pro udělení titulu čestného doktorátu a dalších významných cen nebo nominuje pracovníky a studenty pro cenu rektora. Řadu vědeckých ocenění získávají akademičtí pracovníci i na odborných tuzemských i mezinárodních akcích.


Přehled nositelů významných cen tuzemských a zahraničních za vědu a výzkum nebo udělených studentům - stránky Univerzity Karlovy:


Výběr nositelů významných cen za vědu a výzkum z 3. lékařské fakulty UK

2015  

2011     

2009

2008

2004

1998

1995

  • Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR

    doc. MUDr. Hana Provazníková, CSc.

1982

  • Cena Francouzské akademie lékařských věd

    prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.


Poslední změna: 28. prosinec 2015 12:32 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor