• Věda a výzkum

Věda a výzkum


 

 


Aktuálně

Vyhlášení GAUK 2017

Dovolujeme si Vás informovat, že bylo vyhlášeno 14. kolo Grantové agentury Univerzity Karlovy pro rok 2017. Přihlášky nových projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 1. září 2016. Lhůta pro podávání přihlášek na 3. lékařské fakultě končí dnem 16. listopadu 2016. Podrobné informace jsou k dispozici v detailu aktuality.

8. září 2016


Vyhlášení veřejné soutěže programu INTER-EXCELLENCE, podprogramů INTER-INFORM, INTER-TRANFSFER a INTER-VECTOR

Dne 22. 8. 2016 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy první veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-INFORM (LTI17), INTER-TRANSFER (LTT17) a INTER-VECTOR (LTV17) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je od 23. 8. 2016 do 4. 10. 2016.

24. srpna 2016


Informace o zápisu studentů doktorského studia do ak. roku 2016/2017

Zápis do 1. ročníku se bude konat ve dnech 26. – 29. září 2016 a do vyšších ročníků ve dnech 12.  -  29.  září  2016 na odd. vědy 3. LF UK. Zápis je možný po domluvě na odd. vědy i v jiném termínu.

5. srpna 2016

Poslední změna: 5. srpen 2016 11:57 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812


IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Jak k nám


Váš názor