• Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vyhlášení veřejné soutěže - AZV ČR na léta 2017 - 2020

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo dne 16. 5. 2016 jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022. Zahájení řešení vybraných projektů je 1. 4. 2017, ukončení řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2020, předpokládaná délka trvání řešení projektů je 45 měsíců.

17. května 2016


Přehled udělených cen studentům a absolventům UK v letech 2013-2015

V přehledu udělených cen se 3. lékařská fakulta umístila na prvním místě z lékařských oborů a celkově na druhém místě v rámci Univerzity Karlovy v posledních třech letech.

21. března 2016

print
Poslední změna: 3. červen 2015 17:02
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812


IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Jak k nám


Váš názor