• Věda a výzkum

Věda a výzkum


 

 


Aktuálně

Přihlášování k programům PROGRES. Termín je do 23. 1. 2017

Dnem 31. 12. 2016 skončily na Univerzitě Karlově výzkumné programy PRVOUK a od 1. 1. 2017 byly nahrazeny výzkumnými programy PROGRES. Přihlášení pracovníků a PGS studentů do programů PROGRES je nejpozději do 23. 1. 2017. Veškeré informace naleznete zde.

12. ledna 2017


Staff training week for research support officers

Vážení kolegové,

v dubnu 2017 proběhne na rektorátu UK Staff Training Week pro Research Support Officers. Pokud spolupracujete na výzkumu se zajímavou zahraniční univerzitou a měli byste zájem pozvat své kolegy na pozici Research Support Officers, zašlete jim prosím jim následující pozvánku: http://www.cuni.cz/UKEN-580.html. Případné dotazy zodpoví pí Jiroudková z RUK: adela.jiroudkova@ruk.cuni.cz.

Za kancelář Erasmus+ M. Bendová

6. ledna 2017


Problematika predátorských časopisů v pořadu rádia Wave

Na radiu Wave byl odvysílán díl pořadu Universum, který se tentokrát věnoval výběru časopisu pro odborné publikování a problematice predátorských časopisů. V pořadu vystoupila Tereza Simandlová z Ústavu vědeckých informací 1. LF UK

12. prosince 2016


Vyhlášení 6. ročníku soutěže Nejlepší spolupráce roku 2016

Sdružení pro zahraniční investice – AFI vyhlašuje šestý ročník ocenění Nejlepší spolupráce roku. Soutěž uděluje ocenění v oblasti spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou, která vede k inovacím, a úspěšných transferů technologií a znalostí. V rámci soutěže jsou vyhodnoceny nejlepší projekty roku v oblasti výzkumu, vývoje a inovací realizované v období od 1. 1. 2016 a 31. 12. 2016 ve spolupráci výzkumné organizace a aplikační sféry.

9. prosince 2016


Vyhlášení soutěže SVV - 2017 na UK

Dovolujeme si Vás informovat, že dne 1. 12. 2016 vyhlášeno nové kolo SVV a to Opatřením rektora č. 35/2016. Zároveň byly na stránce SVV zveřejněny informace o důležitých datech nadcházejícího ročníku a formuláře jak závěrečných zpráv roku 2016, tak návrhů pro rok 2017. Podrobné informace jsou zde k dispozici ke stažení.

8. prosince 2016


Student 3. LF Karel Kieslich získal 1. místo v klinické sekci SVK ČR a SR

Ve dnech 22. – 23. 11. 2016 se na Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity v Brně konala Studentská vědecká konference lékařských fakult České a Slovenské republiky. Reprezentujícími studenty za naší fakultu byli zástupci, kteří se umístili na prvních místech v rámci fakultní Studentské vědecké konference. V klinické sekci získal 1. místo Karel Kieslich

28. listopadu 2016


V Lužanech byly uděleny Medaile a Ceny Josefa Hlávky

Cenu Josefa Hlávky v roce 2016 získalo celkem 11 studentů a mladých pracovníků Univerzity Karlovy. Oceněným se stal i MUDr. Jakub Polách z 3. lékařské fakulty.

22. listopadu 2016


Prof. Petr Widimský patří dle Clarivate Analytics mezi nejcitovanější Čechy

Na letošním seznamu 3000 nejvíce citovaných výzkumných pracovníků z 21 oborů včetně sociálních věd, který zveřejnila společnost Clarivate Analytics, je i pět vědců z České republiky. Mezi nimi se řadí i mezinárodně uznávaný kardiolog Petr Widimský, přednosta III. interní-kardiologické kliniky 3. LF UK a FNKV

21. listopadu 2016

Poslední změna: 5. srpen 2016 11:57 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor