Přezkumné a doplňovací řízení

Uchazečům doporučujeme, aby před podáním žádosti o přezkum zvážili, zda uváděné důvody odpovídají charakteru přezkumného řízení.


V přezkumném řízení se přezkoumává, zda-li rozhodnutí děkana bylo vydáno v souladu se zákonem o vysokých školách, statutem, vnitřními předpisy univerzity a příslušné fakulty. 


V doplňovacím řízení rozhoduje děkan o přijetí ke studiu v daném studijním programu těch uchazečů, kteří vzhledem ke stanovenému počtu přijímaných uchazečů nebyli v přijímacím řízení ke studiu přijati, a to v pořadí v jakém se umístili. 


V případě vyhlášení doplňovacího přijímacího řízení (po náhradním termínu zápisu) budou obesláni všichni uchazeči, kterých by se toto týkalo a to bez ohledu na to, zda si podali žádost o přezkum či projevili do té doby zájem.


Doplňovací řízení je vždy stanoveno příkazem děkana.

 Žádost o přezkum v žádném případě nesouvisí s doplňovacím přijímacím řízením.


Prosíme tedy ty uchazeče, u kterých dojde ke změně kontaktních údajů (trvalé bydliště, kontaktní adresa, e-mail či telefon), aby nám změnu oznámili na e-mailovou adresu .


Poslední změna: 25. listopad 2016 15:05 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor