Přípravné kurzy pro uchazeče 2017

Přehled kurzů


Přípravný kurz pro uchazeče - biologie, chemie, fyzika

3. lékařská fakulta UK pořádá od ledna 2017 do dubna 2017 přípravný kurz pro uchazeče, kteří se připravují na přijímací zkoušky na lékařské fakulty.


Přípravný kurz probíhá formou dvoudenních soustředění, zpravidla jedenkrát měsíčně (pátek odpoledne, sobota celý den), po dobu 4 měsíců. Orientuje se na výuku biologie, fyziky a chemie, probíhá ve 4 hodinových blocích a je zaměřen na okruhy požadavků pro přijímací zkoušku.


Termíny:


 • 13. a 14. ledna 2017

 • 24. a 25. února 2017

 • 10. a 11. března 2017

 • 7. a 8. dubna 2017

 • 21. a 22. dubna 2017

 

   pátek 15.30 - 19.00 hod.

   sobota 9.00 - 12.30 hod., 13.30 - 17.00 hod.


Místo konání:

3. LF UK, Ruská 87, 100 00  Praha 10

Přihlášky:

Přihlásit se lze pouze elektronicky, a to od prosince 2016. Informace viz Postup pro podání přihlášky na přípravný kurz.

Přihlášku nezasíláte, pouze doklad o zaplacení.

Termín podání přihlášky:

Termín pro podání přihlášky na přípravné kurzy je prodloužen do 12. 1. 2017 do 12:00 hod.

Součástí přihlášky je též doklad o uhrazení poplatku za kurz. Platba poštovní poukázkou dokladovaná pouze razítkem „SBĚRNÝ BOX“, e-mailové potvrzení o zadání příkazu či e-mailové potvrzení o uhrazení z banky nejsou platným dokladem o zaplacení a jejich validitu je nutné dále doložit např. výpisem z účtu.

Cena kurzu:

3.000,- Kč

Způsob platby:

Složenkou nebo jiným příkazem.

Komerční banka Praha 10, číslo účtu: 22734101/0100

variabilní symbol: 1002, konstantní symbol: 308

Adresa pro zaslání dokladu o zaplacení:

3. lékařská fakulta UK

Studijní oddělení

Ruská 87

100 00  Praha 10

Přijetí přihlášky:

Akceptace Vaší přihlášky a přijetí do kurzu bude potvrzeno pouze na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. K účasti na Vámi zvoleném termínu Vás již poté nebudeme vyzývat.

Začátek kurzu:

13. 1. 2017 v 15.00 hod.

Účastníci kurzu si s sebou na první hodinu přinesou doklad totožnosti.

Další informace:

Případné další informace podá studijní oddělení, tel. 267 102 207, 267 102 208, 267 102 205, e-mail:

Upozornění:

Ubytování a stravování fakulta nezajišťuje


Studijní materiály: http://www.lf3.cuni.cz/3LF-785.htmlPřípravný kurz pro uchazeče o obor Všeobecná sestra

3. lékařská fakulta UK pořádá v lednu a v únoru 2017 přípravný kurz pro uchazeče, kteří se připravují na přijímací zkoušky na obor Všeobecná sestra.


Přípravný kurz probíhá formou dvoudenních soustředění. Uskuteční se zde výuka somatologie (anatomie a fyziologie) a biologie, zaměřená na okruhy požadavků pro přijímací zkoušku. Součástí bude i práce s odborným textem, jenž je ústní částí přijímací zkoušky. Kurz bude probíhat ve dvou termínech:


Termíny kurzů:


 • 1. termín 27. 1. – 28. 1. 2017

  Na tento termín se již není možné přihlásit

   

 • 2. termín 10. 2. – 11. 2. 2017


 


   pátek 7.30 - 16.30 hod.

   sobota 8.00 - 16.00 hod.


Místo konání:

3. LF UK, Ruská 87, 100 00  Praha 10

Přihlášky:

Přihlásit se lze pouze elektronicky, a to od prosince 2016. Informace viz Postup pro podání přihlášky na přípravný kurz.

Přihlášku nezasíláte, pouze doklad o zaplacení.

Termín podání přihlášky:

Do 20. ledna 2017 (termín doručení přihlášky).

Součástí přihlášky je též doklad o uhrazení poplatku za kurz. Platba poštovní poukázkou dokladovaná pouze razítkem „SBĚRNÝ BOX“, e-mailové potvrzení o zadání příkazu či e-mailové potvrzení o uhrazení z banky nejsou platným dokladem o zaplacení a jejich validitu je nutné dále doložit např. výpisem z účtu.

Cena kurzu:

1.000,- Kč

Způsob platby:

Složenkou nebo jiným příkazem.

Komerční banka Praha 10, číslo účtu: 22734101/0100

variabilní symbol: 1002, konstantní symbol: 308

Adresa pro zaslání dokladu o zaplacení:

3. lékařská fakulta UK

Studijní oddělení

Ruská 87

100 00  Praha 10

Přijetí přihlášky:

Akceptace Vaší přihlášky a přijetí do kurzu bude potvrzeno pouze na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. K účasti na Vámi zvoleném termínu Vás již poté nebudeme vyzývat.

Začátek kurzu:

1. termín      27. 1. 2017

2. termín      10. 2. 2017           vždy v 7,30 hod.

Účastníci kurzu si s sebou na první hodinu přinesou platný doklad totožnosti.

Další informace:

Případné další informace podá studijní oddělení, tel. 267 102 207, 267 102 208, 267 102 205, e-mail:

Upozornění:

Ubytování a stravování fakulta nezajišťuje


Studijní materiály: http://www.lf3.cuni.cz/3LF-785.html


Poslední změna: 9. únor 2017 11:11 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor