• Média
  • Tiskové zprávy a vyjádření

Tiskové zprávy a vyjádření


19. října 2016

Cesty stárnutí


13. září 2016

Hodgkinův lymfom je jedním z nejlépe léčitelných nádorových onemocnění

Hodgkinův lymfom, kdysi též maligní lymfogranulom, patří mezi nádorová onemocnění lymfatické tkáně. Nejčastěji je diagnostikován mezi 20. a 30. rokem života, incidence (poměr nově vzniklých případů onemocnění v daném časovém období k celkovému počtu osob ve sledované populaci) znovu stoupá po 50. roce života. Nemoc propuká v lymfatické uzlině, odkud se šíří do uzlin sousedních.


21. dubna 2016

Cyklus Z první ruky aneb Jak svoji nemoc vnímá pacient

„Lékaři mají tendenci vidět diagnózu, nikoli trpícího člověka. To se může změnit, pokud zprostředkujeme medikům setkání s pacienty nejen v akutní fázi nemoci u lůžka, ale i v období bez příznaků nemoci, kdy žijí běžným životem,“ říká Lucie Bankovská Motlová, která vyučuje psychiatrii a lékařskou psychologii na 3. LF UK. Dodává, že příběh pacienta, neboli kazuistika, je výjimečně bohatým zdrojem informací a poučení.


6. dubna 2016

Újma na zdraví a její odčinění - diskuse u kulatého stolu 3. LF a PF UK

První ze série kulatých diskusních stolů zaměřených na dopady nového Občanského zákoníku na české zdravotnictví se uskutečnil v úterý 5. dubna 2016 na Právnické fakultě UK za účasti téměř dvou desítek odborníků, ale i specializovaných médií a studentů. Tématem úvodní debaty byla problematika Újmy na zdraví a jejího odčinění a zkušenosti z prvních dvou let fungování nového Občanského zákoníku, který vstoupil v platnost 1. ledna 2014. Kulatý stůl připravilo Centrum zdravotnického práva, společné pracoviště 3. lékařské fakulty a Právnické fakulty UK a diskutovali v něm akademici, soudci a soudní znalci, advokáti a zástupci státní správy; zazněl i hlas zástupce pacientů.

Poslední změna: 18. červen 2015 15:21 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor