Harmonogramy přijímacího řízení 2017

K přijímací zkoušce se dostavte

 • s občanským průkazem, popř. cestovním pasem či povolením k pobytu

 • s originálem maturitního vysvědčení, nebo jeho ověřenou kopií, nebo s nostrifikací

 • se svou pozvánkou, na které je uvedeno Vaše číslo/a uchazeče, pod kterým/i budete přijímací zkoušku konat.

 • Zároveň je na pozvánce uvedeno místo konání Vaší přijímací zkoušky.

Řádné termíny přijímacích zkoušek

Přijímací řízení do magisterského oboru a bakalářských oborů na 3. lékařskou fakultu se uskuteční ve dnech 16. - 20. 6. 2017.16. 6. 2017


 • První kolo pro magisterský obor Všeobecné lékařství

  (písemný test z biologie, fyziky a chemie)

 • První kolo pro bakalářský obor Veřejné zdravotnictví (pisemný test z biologie, fyziky, chemie a somatologie)

 • Jednokolové přijímací řízení pro obor Fyzioterapie

  (písemný test z biologie a fyziky)

 • Jednokolové přijímací řízení pro obor Dentální hygienistka

  (písemný test z biologie a chemie)


19. 6. 2017


 • První kolo pro bakalářský obor Všeobecná sestra

  (písemný test ze základů biologie člověka)

 • Druhé kolo pro magisterský obor Všeobecné lékařství

  (ústní pohovor – zahrnuje interpretaci populárně vědeckého textu, posouzení komunikačních schopností, schopnosti samostatného úsudku, všeobecného rozhledu)

 • Druhé kolo pro bakalářský obor Veřejné zdravotnictví


  Druhé kolo zahrnuje ústní pohovor - zahrnuje interpretaci populárně vědeckého textu, posouzení komunikačních schopností, schopnosti samostatného úsudku, všeobecného rozhledu.


20. 6. 2017


 • Druhé kolo pro pro magisterský obor Všeobecné lékařství

 • Druhé kolo pro bakalářský obor Všeobecná sestra


Náhradní termín přijímacích zkoušek

 • Náhradní termín přijímacích zkoušek je stanoven na 3. 7. 2017


Informace pro přijaté uchazečePoslední změna: 9. únor 2017 11:56 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor