• About Us

About Us

Center of Scientific Information

+ Department description

- získávání a zpracování všech druhů domácích i zahraničních informačních materiálů pro ústřední knihovnu i knihovny deponátní
- prezenční a absenční výpůjční služba
- meziknihovní výpůjční služba a mezinárodní meziknihovní výpůjční služba (pro pracovníky 3. LF)
- nákup a přístup k informačním databázím, elektronickým zdrojům a plnotextovým časopisům
- zpracování rešerší
- zpracování publikační aktivity pracovníků 3. LF
- bibliograficko-informační služby
- reprografické služby
- ediční činnost
- tématická školení
- řešení grantových úkolů a projektů

Phone: 420 26710 2178 (sekretariát p. Ivana Ježková), 420 26710 2103 (knihovna)
Address: Ruská 2411/87, Praha (hlavní město), Praha 10, PSČ: 10000

Head

PhDr. Martina Hábová 420 26710 2547 martina.habova@lf3.cuni.cz

Secretary

Ivana Ježková 420 26710 2178 ivana.jezkova@lf3.cuni.cz

Information worker

Oldřiška Jonáková 420 26710 2552 oldriska.jonakova@lf3.cuni.cz
Mgr. Ing. Alice Martinková 420 26710 2519 alice.martinkova@lf3.cuni.cz
PhDr. Vladimír Musil, Ph.D. 420 26710 2532 vladimir.musil@lf3.cuni.cz
Miroslava Plecitá miroslava.plecita@lf3.cuni.cz

VNR Editor

Bc. Jolana Boháčková jolana.bohackova@lf3.cuni.cz

Librarian

Oldřiška Cidlinská 420 26710 2103 oldriska.cidlinska@lf3.cuni.cz
Lenka Peroutková 420 26710 2181 lenka.peroutkova@lf3.cuni.cz


Last change: December 31, 2018 10:03 
print
Share on: Facebook Share on: Twitter
Share on:  
Library Catalog

Quick search for books, journals, databases, e-resources, theses, and more
Quick search for books, journals, databases, e-resources, theses, and more


Contacts

Charles University, Third Faculty of Medicine

Center of Scientific Information

Ruská 87

100 00 Prague 10, Czech Republic


+420 267 102 103 (library),

+420 267 102 178 (secretary)

Fax: +420 267 102 519, +420 267 102 552

,
How to reach us