Home > Fakulta > Studijní obory > Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání

I.  Přípravné kurzy pro uchazeče

Jsou určeny pro uchazeče o studium lékařství. Pořádají se každoročně v českém i anglickém jazyce. Informace podává a přihlášky přijímá v určených termínech studijní oddělení 3. LF.

Podrobnosti o přípravných kurzech naleznete v rubrice Pro uchazeče
 

II.  Univerzita 3. věku - výběrové kurzy pro seniory

V akademickém roce 1993/94 zahájila na 3. LF svoji činnost Univerzita 3. věku. Studium je určeno seniorům, kteří mají zájem získávat nové poznatky ve vybraných oborech. Studium je bezplatné. Na 3. LF probíhají dva typy studia:
 

Filosofické základy lékařské etiky

Jednoleté studium (2 semestry) se zaměřuje na dějiny filosofie od řecké filosofie po filosofii 20. století v kombinaci s problematikou lékařství a lékařské etiky.

  • Uchazeči o studium se hlásí na Ústavu etiky v době od 15.5. do 15.6.
  • Počet přijatých uchazečů je 30.
  • Po absolvování studia obdrží absolventi osvědčení Univerzity Karlovy v Praze.
  • Podrobnější informace podává sekretariát Ústavu etiky.
     
Zdravý životní styl člověka

Tříleté studium (15 seminářů v akademickém roce) je zaměřeno na problematiku ochrany a podpory zdraví.

  • Senioři se hlásí ke studiu na Ústav zdraví dětí a mládeže.
  • Počet přijatých uchazečů je 80-100.
  • Po absolvování každého cyklu obdrží účastníci diplom 3. LF, po absolvování 3 cyklů obdrží osvědčení Univerzity Karlovy v Praze.
  • Podrobnější informace podává sekretaritát Ústavu zdraví dětí a mládeže .

26. 3. 2014