Vyhledání Impakt faktoru časopisů, vyhledání impaktovaných časopisů z oboru - databáze WOS (JCR)

TOPlist

Vyhledání časopisů s IF naleznete ve zdroji s názvem Journal Citation Report. Zdroj je součástí databáze Web of Knowledge a jejím zpracovatelem je ISI Thompson. Zpřístupňuje seznamy IF od roku 1998.

IF na další rok jsou v databázi JCR zveřejněny cca v průběhu července následujícího kalendářního roku. (Příklad IF k publikacím za rok 2013 - je přístupný v červenci 2014). Impakt článku se vždy vztahuje k roku vydání článku. V případě, že k roku vydání ještě není vyvěšen platný rok, platí hodnota IF z posledního roku.

Pokud máte zaevidované své publikace ve fakultní databázi OBD 3. LF, je u vašich publikací správná hodnota IF již uvedena a dohledána.

  

puntik zeleny  VSTUP do Journal Citation Report od roku 1998 -

 

otaznik zluty v cervenem kruhu  Návody pro práci s databází Journal Citation Report

  1. Jak vyhledat IF podle oborů, konkrétní časopis, apod - cop. SVI 3. LF UK
  2. Informační leták firmy Thompson k databázi Journal Citation Report - jak se vyhledá, jaká data v ní najdete,.... (zveřejněno 5.1.2010)
  3. Tutoriál týkající se Journal Citation Reports firmy Thompson.


pismeno i modre v modrem  Výkladový článek o databázi Web of Science a impact faktoru od PhDr. V. Musila - publikováno ve VNS (údaje k roku 2004)

 

30. 7. 2014