Přehled publikací - vše co je evidováno v OBD 3.LF

Vyhledání publikací ve veřejném přístupu - OBD Public  - přístup ke všem evidovaným publikacím pracovníků a PGS studentů 3. LF od nejstarších (1957) po uzavřený kalendářní rok (2015), příp. hotové a uzavřené publikace pro rok aktuální (2016)

  • Vystavené jednorázové seznamy jsou orientační. Publikace se neustále doplňují a to i za starší období. Starší publikace lze nalézt vyhledáním v OBD ve veřejném i neveřejném přístupu.
  • Poslední uzavřený kalendářní rok (tj. rok 2015) se aktualizuje 3x za rok (v březnu - přehled odevzdaných publikací, v červenci - dodává se nová hodnota IF, v prosinci - po případném doplnění chybějících publikací).
  • Seznam publikací pro právě probíhající rok (tj. rok 2016) se aktualizuje podle potřeb několikrát za rok.
  • Pro aktuální přehledy publikací použijte vyhledávání v OBD.

TOPlist

Jednorázové orientační přehledy evidovaných publikací pracovníků a studentů 3. LF za poslední 3 roky  (2014-2016), rozpracovaný rok 2017

  • Seznamy jsou uloženy v datovém úložišti 3.LF. Název adresáře je pojmenován podle způsobu seřazení publikací (podle jmen autorů - adresář AUTOR, podle roku vydání - ROK, ...). V souboru ve wordu a pdf je uvedeno datum, ke kterému byly seznamy vygenerovány a aktualizovány.

  Vstup do úložiště - soubory ke stažení formát word a pdf

 

Přehled aktualizací souborů:

  • RIV-2016 za 3. LF (aktualizace 21.4.2016)

 

  • podle jmen autorů - poslední aktualizace k 2.11.2016
  • podle roku vydání - poslední aktualizace k 27. 1. 2017
  • podle pracovišť - poslední aktualizace k 2.11.2016

 

 

27. 1. 2017