Home > Pracoviště > Středisko vědeckých informací > Evidence publikací 3. LF > O evidenci publikací na 3. LF

O evidenci publikací na 3. LF

O systému evidence publikační činnosti 3. LF - informační systém OBD 3. LF 

 • Pro evidenci publikační činnosti pracovníků a studentů 3. LF slouží informační systém OBD 3. LF UK. Do evidence se zapisují běžné publikace a publikace, které mají být odevzdány do RIV. Do OBD 3. LF mohou být zapsány i jiné vědecké prezentační aktivity, jako např. přednášky, postery, abstrakta z konfrencí, uspořádání konferencí nebo workshopů, atd. - toto však není fakultou vyžadováno. Publikace nebo jiné vědecké prezentační aktivity zapisují do systému OBD 3. LF sami pracovníci a studenti 3. LF prostřednictvím přístupu pro přihlášené uživatele průběžně během kalendářního roku. 

Povinná evidence se týká těchto typů publikací:

 1. články z českých a zahraničních časopisů,
 2. knihy a učebnice, kapitoly z knih a učebních textů, statě ze sborníků,
 3. disertační a habilitační práce,
 4. aplikované výsledky (patenty, prototypy, užitné vzory, metodiky, léčebné postupy, software, atd.)
   

Retrospektiva:

 • Kompletní evidence - od roku 1993 do současnosti, tak jak byla do SVI nahlášena, případně ji ještě dodatečně doplňujeme..
 • Namátková evidence - do roku 1992. Za starší období jsou postupně doplňovány pracovníky SVI 3. LF významné publikace nebo publikace dle potřeby (např. v případě habilitačního, profesorského řízení). Nejstarší evidovaná publikace je z roku 1957.

Pouze ze systému OBD 3. LF se data o publikacích a ke grantům, řešených na 3. LF v požadované úplnosti a formátu předávají přes poskytovatele do RIV.

 

Zveřejnění a vyhledávání publikací -  modul OBD-Public 3. LF:

 • Všechny uzavřené publikace (jak starší i nové - kompletně vyplněné) jsou okamžitě zobrazeny ve veřejné části informačního systému OBD-Public 3. LF, ve kterém lze publikace vyhledávat podle různých kritérií (jména autora, pracoviště, čísla grantů, roků, apod.). Po vyběru některé z přednastavených šablon REPORTU je pak možné si vyhledaný seznam publikací stáhnout, uložit nebo vytisknout. Bohužel ve verzi OBD Public nelze seznam publikací nijak třídit nebo řadit. Toto lze jen ve výstupech, které se provádí v neveřejném modulu OBD3 po prihlášení.

 

Orientační seznamy publikací se vystavují jen za poslední 5 let, aktualizují se nepravidelně a podle našich časových možností - obvykle 1x až 2x za kalendářní rok. 

 • Orientační jednorázově generované seznamy zaevidovaných publikací v OBD 3.LF od roku 2011 - ke stažení zde.

TOPlist

14. 11. 2016