Home > Pracoviště > Středisko vědeckých informací > Journal > Aktuality > Aktuality - SVI > The Thieme Teaching Assistant: Anatomie – klinická vyobrazení lidského těla ve vysokém rozlišení pro výuku anatomie - zkušební přístup

The Thieme Teaching Assistant: Anatomie – klinická vyobrazení lidského těla ve vysokém rozlišení pro výuku anatomie - zkušební přístup

Vydavatelstvím Thieme byl pro 3. LF UK otevřen zkušební přístup do databáze The Thieme Teaching Assistant: Anatomie – jde o prezentační nástroj, který umožňuje uživatelům přístup a stahování klinických snímků s vysokým rozlišením z oblasti anatomie. Využít jej můžete do 30.9.2017.

Přednášející lektoři mohou např. do svých prezentací stáhnout a začlenit dynamické barevné obrázky, které umožní v rámci výuky rozšiřovat znalosti studentů. Studenti pak mohou barevné obrázky využívat ke svému studiu a příp. sebehodnocení svých znalostí z oboru anatomie.

Přímý i vzdálený přístup najdete na PEZ.

 

Miroslava Plecitá
16. 8. 2017