Home > Pracoviště > Středisko vědeckých informací > Journal > Aktuality > Aktuality - SVI > EBSCO ULTIMATE SEARCH - zkušební přístup

EBSCO ULTIMATE SEARCH - zkušební přístup

Do 31. března t. r. byl na Univerzitě Karlově spuštěn zkušební přístup do kolekcí společnosti EBSCO Publishing. Jde o EBSCO ULTIMATE SEARCH.

Je to multioborová akademická plnotextová databáze, která nabízí více než 12 400 plnotextových akademických časopisů, magazínů a periodik. Academic Search ULTIMATE je novou verzí stávající databáze Academic Search Complete.

Více informací včetně přímého i vzdáleného přístupu včetně seznamu titulů najdete na PEZ.

Miroslava Plecitá
20. 1. 2017