Home > Pracoviště > Středisko vědeckých informací > Journal > Aktuality > Aktuality - SVI > Cambridge Books Online – zkušební přístup

Cambridge Books Online – zkušební přístup

Do 30. 4. 2016 můžete využít a otestovat další e-zdroj přístupný na UK v rámci zkušebního přístupu.

Jedná se o Cambridge Books Online – bližší informace včetně přímého i vzdáleného přístupu k tomuto e-zdroji najdete na Portále elektronických zdrojů UK.

Cambridge Books Online obsahuje 30 000 titulů elektronických knih nakladatelství Cambridge University Press ve formátu pdf.

 

Miroslava Plecitá
3. 3. 2016