Home > Pracoviště > Středisko vědeckých informací > Journal > Aktuality > Aktuality - SVI > Biomedical & Life Sciences Collection - zkušební přístup na Univerzitě Karlově

Biomedical & Life Sciences Collection - zkušební přístup na Univerzitě Karlově

Využijte zkušební přístup do databáze The Biomedical & Life Sciences Collection od Henry Stewart Talks. Databáze zpřístupňuje více než 1 500 animovaných audiovizuálních prezentací a přednášek předních světových odborníků z oborů biomedicíny a věd o živé přírodě. Přednášky jsou rozděleny do více jak 70 tematických sérií - přístup nastaven do konce roku 2015.

Přímý i vzdálený přístup najdete na Portále elektronickch informační zdrojů UK.

Miroslava Plecitá
13. 10. 2015