Home > Pracoviště > Středisko vědeckých informací > Journal > Aktuality > Aktuality - SVI > MICROMEDEX změna času prezentace a interaktivního školení

MICROMEDEX změna času prezentace a interaktivního školení

Prezentace a školení databáze MICROMEDEX je posunuto o 1,5 hodiny - začínáme v úterý 22.9. ve 12,30 hodin

Vzhledem k posunu plánovaného příletu školitele databáze Micromedex došlo k malé změně v čase konání prezentace a interaktivního školení databáze Micromedex.

Zveme tedy všechny zájemce o prezentaci této unikátní databáze na úterý 22.9. ve 12,30 hod. do učebny č. 523 – 5. patro budovy děkanátu 3. LF.

 

Miroslava Plecitá
9. 9. 2015