Kopírování a tisk pro studenty - jak to funguje

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

 1. černobílý digitální multifukční kopírovací přístroj OCÉ s tiskovým softwarovým programem SafeQ
 2. samoobslužný skener A4 - umístěný ve studovně SVI

ImageViewer   NABÍZENÉ SLUŽBY PRO STUDENTY (viz Výpůjční řád SVI):

1. ČERNOBÍLÉ KOPÍROVÁNÍ A TISK do formátu A3

Systém umožňuje kopírování a tisk z počítačů místěných u tiskárny (viz dále), z počítačové místnosti farmakologie č. 523 (jen z počítačů z OS/Windows XP) a z počítače ve studovně SVI. Je provozován na kopírovacím zařízení OCÉ, které je umístěno v přízemí děkanátu fakulty v prostoru mezi Syllabovou a Burianovou posluchárnou

PODMÍNKY POUŽITÍ SYSTÉMU

 1. platný Průkaz UK (Výdejny průkazů UK)
 2. platné heslo do CAS (pro případ tisku z počítačů)
 3. nabitý finanční kredit (č. dv. 547 – PhDr. M. Hábová, zástup. pí Ježková č. dv. 532)

CO PŘÍSTROJ UMÍ : kopírování do 50 listů najednou z automatického podavače, oboustranné kopírování, zvětšování a zmenšování, kopírování od formátu A5 – A3, kopírování knih a časopisů ze skla, kopírování na kartón či fólie, zhotovování brožur, sešívání, atd, viz manuál k přístroji

CENY

 • 1,20 Kč za 1 stranu A4 – kopírování a jednostranný tisk
 • 0,90 Kč za 1 stranu A4 - oboustranný tisk (ve vlastnostech tiskárny nastavit duplexní tisk - viz návod)
 • pro formáty A3 je částka počítaná jako 2x A4 – tj kopírování 1 strany A3 – 2,40 Kč

POZOR: při oboustranném kopírování, kdy originál je oboustranný a má 1 stranu prázdnou a chcete oboustrannou kopii, i kopie prázdné strany je započítávána jako provedená kopie a tím i účtována.

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI PROVOZU, JAK ZABRÁNIT ZNEUŽITÍ

 1. K počítačům se musíte přihlásit pod svým loginem a heslem, a po skončení práce se i ODHLÁSIT !!!!!. Jinak se může stát, že někdo jiný si pošle na Váš účet tiskovou úlohu, kterou zaplatíte Vy, aniž jste ji chtěli!!!!
 2. Na terminálu u stroje OCÉ se pomocí Průkazu UK přihlásit, po skončení práce opětným přiložením Průkazu ODHLÁSIT.
 3. Hlídat si svůj průkaz, aby je někdo jiný nemohl zneužít.
 4. Ztrátu kartu ohlašte pomocí formuláře správci na UK  - http://www.cuni.cz/UK-2382.html, čímž si kartu zablokujete a vyzvedněte si duplikát karty ve Výdejně průkazů UK. Zablokovaná karta se již nedá odblokovat, vždy, i když ji posléze najdete, si musíte pořídit duplikát.
 5. POZOR: Nalomené či zlomené karty nelze použít. Zlomením či nalomením karty dojde k porušení vnitřní antény či čipu, se kterým tento systém pracuje. Karta pak nelze "přečíst", není tak spojení s vašimi identifikačními osobními údaji ani vašimi financemi.
 6. PŘI UKONČENÍ STUDIA SI ZKONTROLUJTE STAV SVÉHO KREDITU - NEVYČERPANÝ KREDIT SE VRACÍ.

JAK TO FUNGUJE

V případě splnění všech podmínek fungování systému, tj. máte platnou kartu, heslo a dostatečný finanční kredit a nemáte zablokovanou úlohu, můžete přikročit ke kopírování či tisku. Při tisku a kopírování se řiďte postupy, uvedenými nad kopírovacím zařízením. Nabití kreditu se projeví okamžitě.

Vždy se ujistěte, že je stroj zapnutý!!!
Terminál  je zapnutý vždy, stroj být zapnutý nemusí - vidíte-li svítící displej - a na něm informaci o přihlášení, můžete kopírovat. Je-li okno černé, zmáčkněte zelený knoflík na boční straně dvířek. Stroj se nahřívá po zapnutí knoflíkem minimálně 10 minut - vyčkejte až se stroj úplně spustí. Pokud pošlete či začnete tisknout v procesu nahřívání stroje - zablokujete si přístup - stroj automaticky úlohu zamítne.

TISK

 1. Nejprve se přihlaste k počítači a odešlete z jakékoliv aplikace svou tiskovou úlohu z počítače na tiskové zařízení. Tisková úloha je uložena na serveru 7 dní, pak se sama smaže.Po ukončení práce se od PC odhlaste.
 2. Teprve po odeslání úlohy z PC dojděte k tiskovému zařízení Océ a přiložte Váš Průkaz UK těsně před bezkontaktní snímač, který je umístěný vlevo na stroji.
 3. Snímač zkontroluje a zobrazí vaše jméno a aktuální výši kreditu.
 4. Pokud je vše v pořádku, stroj sám začne tisknout Váši tiskovou úlohu, kterou jste odeslali z počítače.
 5. Pokud nemáte dostatek peněz, platnou kartu UK, stroj se nespustí.
 6. Vždy vyčkejte, dokud zařízení neukončí práci. (Při velké úloze i několik minut).
 7. Poté odeberte hotové tisky
 8. Při odchodu znovu přiložte svůj Průkaz UK ke snímači a odhlašte se.

KOPÍROVÁNÍ

 1. Dojděte k zařízení Océ a přiložte Váš Průkaz UK (pokud na ní máte vložený peněžní kredit) těsně před bezkontaktní snímač, který je umístěný vlevo na stroji
 2. Snímač zkontroluje a zobrazí vaše jméno a aktuální výši kreditu a pokud je vše v pořádku uvolní zařízení k činnosti
 3. Poté můžete volit parametry kopírování na displeji. Displej je ovládán tlačítky umístěnými po stranách.
 4. Zvedněte příklopnou desku a položte originál na kopírovací sklo. Druhou možností je vložení originálu do automatického podavače. Tímto způsobem můžete kopírovat najednou celou sadu volných listů. Originály vkládejte vždy potištěnou/popsanou stranou dolů!
 5. Zvolte počet kopií.
 6. Pokud budete chtít kopírovat oboustranně, zadejte patřičnou volbu ve spodní části displeje. Standardní nastavení je jednostranná kopie.
 7. Spusťe kopírování velkým zeleným tlačítkem v levém dolním rohu ovládacího panelu. Pokud máte hodně kopií, při práci průběžně již hotové kopie odebírejte.
 8. Vyčkejte, dokud zařízení neukončí práci.
 9. Poté odeberte hotové kopie.
 10. Při odchodu znovu přiložte svůj Průkaz UK ke snímači a odhlašte se.

PROČ NEFUNGUJE, MOŽNÉ PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ

Zkontrolujte:

a) zda je stroj zapnutý - displej stroje svítí
b) zda máte platný průkaz, dostatek kreditu, nebo zda nemáte zablokovanou úlohu.

 • V případě neplatné karty Vás systém nerozpozná.
 • V případě nulového kreditu Vaše tisková úloha zůstane týden uložena na serveru, dokud si kredit nenačerpáte. Kopírování a tisk není možné.
 • V případě nedostatečného kreditu se Vám při tisku úloha nevytiskne a zůstane „viset“ na serveru jako úloha zamítnutá a zablokuje Váš přístup, u kopírování se Vám provede jen část úlohy, ale zaúčtuje se Vám celá úloha. Dostanete se tak do minusového kreditu, který splácíte při dalším vložení finanční částky (jako penále), přestože se úloha neprovedla celá. Kontrolujte si stav svého kreditu. (na terminálu)

Při tisku - stroj tiskovou úlohu nevytiskne, když:

 1. máte nedostatek kreditu (dobijte si kredit)
 2. máte zablokovaný účet, nějakou jinou zamítnutou úlohou (kontaktujte Výpočetní středisko  - ing. Bitzan - dv. 535) nebo si sami můžete tiskovou úlohu, která vám blokuje účet smazat, přes webové rozhraní - viz návod.
 3. někdo jiný před vámi zablokoval stroj – tj. neodhlásil se a visí tam nedokončená úloha (kontaktujte Výpočetní středisko ing. Bitzana - dv. 535)
 4. Někdy vytištění může trvat déle i několik minut - podle velikosti souboru!!

Stroj může při kopírování či tisku přerušit činnost i z následujícíh příčin:

 1. zaseklý papír – přivolejte obsluhu SVI pí. Ježková (5.patro dv. 532) případně Výpočetní středisko ing. Bitzan (dv. 535)
 2. nedostatek kreditu – na displeji stroje se objeví věta „doplňte kredit…“ zmáčkněte červené tlačítko pro stornování úlohy - na displeji musí být zpět úvodní menu - pak se odhlaste, doplňte si kredit
 3.  jiné příčiny – přivolejte obsluhu (Výpočetní středisko nebo SVI - ing. Bitzan, pí. Ježková nebo PhDr. Hábová)

V případě zastavení stroje před kompletním zpracováním tiskové či kopírovací úlohy VŽDY zmáčkněte červené tlačítko pro stornování úlohy.  Pokud svoji chybnou/nedokončenou úlohu takto nevymažete, ZABLOKOJUTE stroj pro všechny ostatní. 

ODPOVĚDNÉ OSOBY, PORADCE PŘI POTÍŽÍCH

 1. problematika Průkazů UK, CAS - Výpočetní středisk, místnot 535
 2. přístup k počítačům u tiskárny - Výpočetní středisko, místnot 535
 3. nabíjení kreditu, event. reklamace - PhDr. M. Hábová, č. dv. 547, nebo pí I. Ježková, č.dv. 532
 4. odstranění běžných poruch - SVI: Ivana Ježková, č.dv. 532, příp. PhDr. M. Hábová – č.dv. 547, případně výpočetní středisko: Ing. P. Bitzan, č.dv. 535

2. SAMOOBSLUŽNÝ SKENER A4 - digitalizace vlastních dokumentů

Přístup: knihovna SVI - levé křídlo hlavní budovy
 • Skener do formátu A4  je připojen k PC s vypalovací mechanikou. Je přístupný v době otevíracích hodin knihovny SVI. Zdigitalizované dokumenty lze uložit na USB flash, přepálit na vlastní CD nebo si je zaslat na svůj e-mail.
 • Služba je bezplatná. Pracovnice knihovny poskytnou zájemci krátkou instruktáž.

25. 11. 2016