Kopírovací a tiskové služby pro zaměstnance

TISKOVÉ A KOPÍROVACÍ SLUŽBY PRO ZAMĚSTNANCE (viz Výpůjční řád SVI):

1. ČERNOBÍLÉ KOPÍROVÁNÍ A TISK do formátu A3

Kontakt: Ivana Ježková – tel. 26710 2178, místnost 532, 5. patro

PŘÍJEM ZAKÁZEK: dle dohody, vždy však nejméně 1 den předem

 Každá zakázka musí být podložena žádankou.

  1. Žádanka pro černobílé kopírování a dokončovací práce - ke stažení ve formátu fileformat-doc    Žádanky jsou přístupné bez přihlášení ve Formulářích fakulty - pod pracovištěm SVI.
  2. Závazná pravidla pro černobílé kopírování a tisk jsou součástí platného výpůjčního řádu SVI
  3. Orientační ceník pro černobílé kopírování a tisk a dokončovací práce

 

2. BAREVNÝ TISK do formátu A4

Kontakt: PhDr. Vladimír Musil – tel. 26710 2532, 5. patro, místnost 519, e-mail: vladimir.musil@lf3.cuni.cz

PŘÍJEM ZAKÁZEKdle dohody, nejméně však týden předem

Každá zakázka musí být podložena žádankou.

  1. Žádanka pro barevný tisk do formátu A4 - ke stažení ve formátu fileformat-doc    Žádanky lze vyzvednout též u PhDr. V. Musila nebo jsou přístupné bez přihlášení ve Formulářích fakulty - pod pracovištěm SVI.
  2. Orientační ceník pro barevný tisk do formátu A4 a dokončovací práce

  

3. SAMOOBSLUŽNÝ SKENER A4 - digitalizace vlastních dokumentů

Přístup: knihovna SVI - levé křídlo hlavní budovy

  • Skener do formátu A4  je připojen k PC s vypalovací mechanikou. Je přístupný v době otevíracích hodin knihovny SVI. Zdigitalizované dokumenty lze uložit na USB flash, přepálit na vlastní CD nebo si je zaslat na svůj e-mail. Služba je bezplatná. Pracovnice knihovny poskytnou zájemci krátkou instruktáž.

 

4. DOPLŇKOVÉ SLUŽBY - DOKONČOVACÍ PRÁCE:

  • laminování listin do formátu A4
  • kroužková vazba
  • tisk a tvorba černobílých brožur do 60 stran

Kontakt: Ivana Ježková - tel. 26710 2178

PŘÍJEM ZAKÁZEKdle dohody, nejméně však týden předem

Výše ceny je závislá na velikosti zakázky a souvisejících prací, spojených s konkrétní zakázkou a použitém materiálu. Konečné ceny stanovuje vedoucí SVI podle konkrétní zakázky a jedná se o ceny smluvní mezi objednavatelem a poskytovatelem služby.

   

4. 10. 2017