Home > Pracoviště > Středisko vědeckých informací > Evidence publikací 3. LF > Evidence publikační činnosti, sběr dat > Povinné údaje pro evidenci k publikaci, potřebné údaje pro správné citování dle ČSN - příklady vybraných dokumentů

Povinné údaje pro evidenci k publikaci, potřebné údaje pro správné citování dle ČSN - příklady vybraných dokumentů

ĆLÁNEK V ČASOPISE:

 • Všichni autoři článku v pořadí jak jsou v článku uvedeni - (jména autorů v OBD vždy vybírejte z číselníku - stačí napsat 3 písmena - dosazují se další údaje). Jména, která nejsou v číselníku, volně vepište.
 • Rok vydání publikace
 • Jazyk, ve kterém je článek napsán
 • Název článku v originále
 • Překlad názvu článku do angličtiny u článků v českém jazyce
 • Název časopisu (vybírejte z číselníku OBD - pak se dosadí další údaje - vydavatel, ISSN, pokud časopis v číselníku není, uveďte i ISSN), ročník časopisu, číslo, strany od - do (tak jak je uvedeno v dokumentu)
 • Typ článku - původní, přehledový, apod.
 • Případně www link na článek

CELÁ KNIHA

 • Všichni autoři monografie  v pořadí jak jsou v uvedeni na titulním listě - (jména autorů v OBD vždy vybírejte z číselníku - stačí napsat 3 písmena - dosazují se další údaje). Jména, která nejsou v číselníku, volně vepište.
 • Rok vydání monografie
 • Jazyk, ve kterém je monografie napsána
 • Název monografie, včetně případného podnázvu (Zápisuje takto: Název: Podnázev)
 • Překlad názvu monografie do angličtiny u monografií v českém jazyce
 • Edice a číslo svazku (je-li)
 • Pořadí a druh vydání publikace (příklad 2. uprav. vyd, 3. ed)
 • Místo vydání, vydavatel, celkový počet stran.
 • ISBN - pokud má
 • Typ monografie - odborná, učebnice, sborník, encyklopedie, příručka, jiná
 • Případně www link na knihu

ČÁST V KNIZE- KAPITOLA

 • Všichni autoři kapitoly- v pořadí jak jsou v uvedeni v kapitole - (jména autorů v OBD vždy vybírejte z číselníku - stačí napsat 3 písmena - dosazují se další údaje). Jména, která nejsou v číselníku, volně vepište.
 • Autor (autoři) celé knihy - zvolte v poli autor - roli autor celé monografie - nevybírejte z číselníku, volně vepište
 • Rok vydání monografie
 • Jazyk, ve kterém je kapitola napsána
 • Název kapitoly
 • Překlad názvu kapitoly do angličtiny u kapitol v českém jazyce
 • Název CELÉ monografie
 • ISBN  existuje-li
 • Místo vydání, vydavatel
 • Edice a číslo svazku (je-li)
 • Pořadí a druh vydání publikace (příklad 2. uprav. vyd,  3. ed)
 • Rozsah kapitoly - strany od do
 • Celkový počet stran knihy.
 • Typ monografie - odborná, učebnice, sborník, encyklopedie, příručka, jiná
 • Případně www link na knihu či kapitolu

ČÁST V KNIZE - STAŤ ZE SBORNÍKU

 • Všichni autoři statě - v pořadí jak jsou v uvedeni ve stati - (jména autorů v OBD vždy vybírejte z číselníku - stačí napsat 3 písmena - dosazují se další údaje). Jména, která nejsou v číselníku, volně vepište.
 • Autor-editor (autoři-editoři) celé knihy - je-li - zvolte v poli autor - roli autor celé monografie - nevybírejte z číselníku, volně vepište
 • Rok vydání
 • Jazyk, ve kterém je stať napsána
 • Název statě
 • Překlad názvu statě do angličtiny u statí v českém jazyce
 • Název CELÉHO sborníku
 • ISBN  existuje-li
 • Místo vydání, vydavatel
 • Edice a číslo svazku (je-li)
 • Pořadí a druh vydání publikace (příklad 2. uprav. vyd,  3. ed)
 • Rozsah kapitoly - strany od do
 • Celkový počet stran knihy.
 • Typ monografie - odborná, učebnice, sborník, encyklopedie, příručka, jiná
 • U konfererenčních sborníků - název konference, místo konání, datum konání od-do
 • Případně www link

DIZERTAČNÍ NEBO HABILITAČNÍ PRÁCE (v případě vydání práce ve formě knihy - platí údaje pro popis knihy + uvést poznámku, že se jedná o habilitaci či dizertaci)

 • Autor - výběr z číselníku OBD
 • Rok vydání
 • Jazyk
 • Název práce.
 • Místo vydání, rok, vydavatel, celkový počet stran.
 • Eventuelně kde je práce dostupná.
 • Typ dokumentu - dizertace, habilitace, apod

AUDIOVIZUÁLNÍ DOKUMENTY

 • Všichni autoři v pořadí jak jsou uvedeni - (jména autorů v OBD vždy vybírejte z číselníku - stačí napsat 3 písmena - dosazují se další údaje). Jména, která nejsou v číselníku, volně vepište.
 • Rok vydání
 • Jazyk dokumentu
 • Název celého dokumentu
 • Překlad názvu do angličtiny u českých dokumentů
 • Místo vydání, rok, vydavatel - zpracovatel.
 • Typ dokumentu (CD, film, video, DVD)
 • V případě, že autor se podílel jen na části z audovizuálního dokumentu - Uvést název části, překlad názvu a autory celého audiovizuálního dokumentu)

ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY - platí pouze pro ty, které nejde zaevidovat jako článek, monografie, kapitola, stať - nemají potřebné údaje

 • Všichni autoři v pořadí jak jsou uvedeni - (jména autorů v OBD vždy vybírejte z číselníku - stačí napsat 3 písmena - dosazují se další údaje). Jména, která nejsou v číselníku, volně vepište.
 • Rok vydání
 • Jazyk
 • Název dokumentu
 • Překlad názvu do angličtiny u českých dokumentů
 • Místo vydání, rok, vydavatel - zpracovatel, eventuelně velikost - strany  je-li
 • Typ dokumentu (e-learning, internetová prezentace, apod)
 • V případě, že autor se podílel jen na části z elektronického dokumentu - Uvést název části, překlad názvu a autory celého elektronického dokumentu)
 • webová adresa - vždy

8. 1. 2012