Personální identifikátory

S účinností od 15. října 2016 bylo vydáno Opatření rektora č. 28/2016, jímž vzniká povinnost autorům, tj. akademickým pracovníkům a postgraduálním studentům, zřídit si, z důvodu jednoznačné identifikace osob při podobných, stejných či chybně uvedených jménech tvůrců výsledků a řešitelů výzkumných aktivit v mezinárodním (celosvětovém) kontextu, následující personální identifikátory: 

 1. ORCID ID – ID mezinárodního identifikátoru ORCID ID (Open Researcher and Contributor ID), Od roku 2019 je povinný pro identifikaci domácího autora v RIV.
 2. ResearcherID – ID databáze Web of Science
 3. Scopus  Author ID – ID databáze Scopus - přiděluje se automaticky

případně pak další specifické oborové personální identifikátory.

Jednotliví autoři mají dále za povinnost:

 1. uvést u všech svých identifikátorů anglickou variantu afiliace dle přílohy č. 2 Opatření rektora č. 18 / 2012 (resp. Přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy), dále pak uvést do profilu   anglickou variantu názvu pracoviště,
 2. pokud mají publikace ve Web of Science, vytvořit si identifikátor ResearcherID, vyhledat publikace v databázi Web of Science a přiřadit je k identifikátoru,
 3. pokud mají publikace v databázi Scopus, nalézt si v databázi Scopus své Scopus Author ID (vzniká automaticky v okamžiku, kdy je do Scopus zadána první publikace autora) a upravit svůj profil v databázi Scopus (přiřadit publikace autora v databázi k identifikátoru, případně si sloučit profily, kterých může být více, do jednoho profilu),
 4. vytvořit si ORCID ID a svůj profil na ORCID,
 5. v případě, že autor má publikace v databázi Web of Science či databázi Scopus, pak si propojit svůj ORCID profil s ResearcherID a Scopus Author ID (a naplnit tak tento profil publikacemi z Web of Science a Scopus),
 6. vkládat do ORCID profilu publikace, které se nevyskytují v žádné z uvedených databází (např. monografie a sborníky neevidované WoS a Scopus, články v časopisech ERIH či českých recenzovaných časopisech),
 7. zaslat identifikátory odpovědnému fakultnímu koordinátorovi,
 8. pravidelně aktualizovat své výše uvedené profily,
 9. uvádět, pokud je možno, ORCID ID u svých publikací.

Návody k vytvoření jednotlivých identifikátorů byly vytvořeny Ústřední knihovnou UK a jsou dostupné na adrese https://knihovna.cuni.cz/identifikatory/.

Zde naleznete abecední soubor autorů, kteří mají vytvořené a nahlášené personální identifikatory v SVI (PhDr. V. Musil). V druhém souboru (OBD 3LF) je kompletní přehled všech aktivnich PGS studentu a zamestnancu z OBD 3.LF s vyplněným nebo nevyplněnými personálními identifikátory, které jsme zatím dohledali. Vaše personální identifikátory musíme zapsat do OBD 3. LF a do personálního systému UK Whois. 

V případě problémů s vytvořením identifikátorů, či s případnými dotazy se obracejte na PhDr. Vladimíra Musila, Ph.D., l. 2532, vladimir.musil@lf3.cuni.cz.

30. 10. 2017