Home > Pracoviště > Středisko vědeckých informací > Evidence publikací 3. LF > Harmonogram pravidelných aktivit a činností související s evidencí publikací

Harmonogram pravidelných aktivit a činností související s evidencí publikací

začátek ledna výběr knih a učebnic pracovníků 3. LF za poslední kalendářní rok pro Ceny UK a Cenu Hlávky
únor definitivní ukončení aktuálního hodnocení v RIV - vyvěšeny výsledky z hodnocení výzkumných organizací
do konce února vložení bodů z posledního hodnocení v RIV k hodnoceným záznamům k publikacím za 5 let d OBD 3. LF
únor nominace excelentních publikací pro pilíř II za 5 let
1.3. ukončení sběru publikací pro zaměstnance a studenty PGS pro aktuální rok sběru
březen-do cca 5. dubna kontrola správnosti odevzdaných údajů, kontrola proti plným textům, doplnění dalších údajů pro RIV k publikacím podle platných pravidel sběru RIV, vyčlenění publikací v RIV k opravám, vyčlenení publikací z RIV k výmazům
5.4-10.4 generování nových dávek z OBD 3.LF pro RIV ve formátu xml podle donátorů a jejich prověření příslušnými kontrolními programy (z RVVi)
generování a vytvoření speciálních dávek publikací k výmazům z RIV ve formátu xml podle Pravidel k výmazu
cca 15.4. odevzdání publikací pro RIV v xml dávkách podle donátorů na RUK Ústřední knihovně a dávky podle donátorů k výmazu, s průvodkami podepsanými děkanem fakulty
cca 20.4. předání publikací v xml na RUK za poslední rok do Centrální databáze publikací UK
cca 20.4. Ústřední knihovna předává data za celou UK pro RIV příslušným donátorům
kolem 1.5. zpracování dat pro jarní fakultní evaluaci publikací - data pro odměny za první autorství za IF publikace za minulý kalendářní rok
začátkem června nově předané záznamy do RIV jsou již zveřejněny v ISVAV, doplnění čísel RIV do OBD 3.LF a kontrola, zda data za 3. LF byla všechna předána
červenec probíhá první etapa hodnocení v RIV, probíhá přípomínkové řízení k vyřazeným záznamům, do OBD 3. LF se zapisuje, které záznamy byly z hodnocení vyřazeny
červenec zveřejněn v JCR seznam novým hodnot IF, do OBD 3.LF jsou importovány nové hodnoty IF k časopisům a opraveny hodnoty IF u všech publikací, kterých se to týká
srpen probíhá 2. etapa hodnocení v RIV, publikace posuzují odborné komise, probíhá další připomínkové řízení
červenec-srpen opravy a doplnění číselníků v OBD 3.LF
listopad zpracování dat pro podzimní fakultní evaluaci publikací - RIV body za hodnocené období
listopad výběr publikací z OBD studentů PGS - prezenčního studia - pro případnou možnost odměnDalší aktivity, které jsou prováděny z dat o publikační činnosti pracovníky SVI:

  • pravidelné výjezdy přehledů publikací pro personální oddělení pro prodlužování úvazků pracovníků
  • přehledy, dodatečný zápis a kontrola publikací PGS studentů - absolventů pro oddělení vědy - publikace, které budou uvedeny na diplomu a zapsány do SIS
  • přehledy publikací pro habilitace, profesury, případně pro jiné účely

3. 11. 2016