Vydané publikace

Pamětní kniha k 60. výročí 3. LF                                  Prodej publikace za zvýhodněnou cenu 750,- Kč

Při příležitosti 60. výročí založení Lékařské fakulty hygienické v Praze vydala v roce 2013 3. lékařská fakulta UK bohatě vybavenou reprezentativní sborníkovou publikaci otevřeně mapující její historii a současnost. Kniha o rozsahu 624 stran rovněž představuje stovku předních vědců, vysokoškolských učitelů a lékařů, kteří na fakultě během šesti desetiletí její existence působili a seznamuje s její současnou strukturou a funkcí. Součástí textu jsou eseje Karla Poppera, Cyrila Höschla, Marka Váchy, Erlinga Norrbyho a dalších autorů. Kromě historických faktografických pasáží publikace ilustruje tehdejší život na fakultě formou osobních vzpomínek některých učitelů i studentů. Součástí publikace jsou i bohaté přílohy, např. seznamy absolventů, seznamy profesorů a docentů. Doprovodné ilustrace a žánrové fotografie jsou dílem akademického malíře Antonína Střížka.

Objednávky + prodej v hotovosti, na dobírku, na fakturu.

Kontakt:
Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, Středisko vědeckých informací 3. LF UK
PhDr. Martina Hábová, vedoucí SVI
Ruská 87, Praha 10
tel. 267 102 547, e-mail: svi@lf3.cuni.cz

Publikaci je možné zakoupit též v Knihkupectví Karolinum, Celetná 18, Praha 1.

 

 Edice Osobnosti 3. LF UK - neprodejné, distribuce zdarma

Moderní doba plná dynamických společenských změn přináší záplavu informací, pod níž se často ztrácí děje a příběhy téměř současné i starší. Proto přicházíme s edicí Osobnosti 3. lékařské fakulty UK, jejímž cílem je připomínat kolegyně a kolegy, kteří svým celoživotním dílem přispěli k rozvoji fakulty, univerzity i lékařských věd. Jednotlivé svazky edice mají společnou grafickou podobu, avšak obsahově chtějí být co nejrozmanitější, od klasických memoárů přes životopisné koláže po rozsáhlé knižní rozhovory. Tištěné výtisky jsou vydávány v malém nákladu, plánujeme i elektronické publikování.

Zahájení edice od října 2015.

 

Svazek 1 - Medicína je výjimečné povolání (k sedmdesátinám prof. Jiřího Horáka. CSc.), vydáno v roce 2015 - elektronická verze - formát pdf

Životní příběh významného českého hepatologa a vysokoškolského učitele přináší vyprávění o rodových osudech i prvních letech prof. Jiřího Horáka v medicíně. V rozsáhlém rozhovoru se dozvídáme o jeho názorech na vývoj jeho oboru i na problematiku výuky medicíny a s tím související obecnější etické a filozofické otázky. Knihu doplňují laudatia kolegů Michala Anděla, Cyrila Höschla, Bohuslava Svobody a Pavla Trunečky a rozsáhlá bibliografie. Rozsah 122 stran + obrazová příloha.

 

Svazek 2 - Neobyčejný pan Daněček (k devadesátinám Václava Daněčka), vydáno v roce 2016 - elektronická verze - formát pdf

Neobyčejný životní příběh Václava Daněčka, který po úspěšné dráze oceňovaného vynálezce v oboru práškové metalurgie už téměř půl století neméně úspěšně působí jako řemeslník specialista na 3. lékařské fakultě. Knihu doplňují texty prof. Jozefa Rosiny a prof. Michala Anděla a několik desítek drobných postřehů jeho kolegů. Rozsah 45 stran + obrazová příloha.

 

Rezervace na tištěné výtisky je uzavřena.

29. 2. 2016