Kdo je kdo, kontakt

KONTAKTNÍ ADRESA:

Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta
Středisko vědeckých informací
Ruská 87
100 00 Praha 10

Telefon: 267 102 103 (půjčovna), 267 102 181 (kancelář knihovny), 267 102 178 (sekretariát), 267 102 547 (vedoucí SVI)
Email:svi@lf3.cuni.cz, knihovna@lf3.cuni.cz


PRACOVNÍCI ODDĚLENÍ:

jméno pracovníka pozice tel. e-mail č. dv.
PhDr. Martina Hábová vedoucí oddělení 26710 2547 svi@lf3.cuni.cz
martina.habova@lf3.cuni.cz
547
(5.patro)
PhDr. Vladimír Musil, Ph.D. zástupce vedoucí SVI
(publikační činnost)
26710 2532 vladimir.musil@lf3.cuni.cz 519
(5. patro)
Ivana Ježková sekretariát, příjem příspěvků a zpracování interního fakultního newsletteru Vita Nostra Servis 26710 2178 ivana.jezkova@lf3.cuni.cz
vns@lf3.cuni.cz
532
(5. patro)
 Odborní pracovníci:
Bc. Jolana Boháčková šéfredaktor čtvrtletníku 3.LF Vita Nostra Revue

mob 724 134 189

linka 2105

jolana.bohackova@lf3.cuni.cz  109
(přízemí)
Oldřiška Jonáková nákup, zpracování monografií,
správce knihovnického systému Aleph
26710 2552 oldriska.jonakova@lf3.cuni.cz 110
(přízemí)
Ivana Konfrštová půjčovna, knihovna
kancelář
26710 2103
26710 2181
knihovna@lf3.cuni.cz
ivana.konfrstova@lf3.cuni.cz
114
110
(přízemí)
Petra Konfrštová půjčovna, knihovna
kancelář
26710 2103
26710 2181
knihovna@lf3.cuni.cz
petra.konfrstova@lf3.cuni.cz
114
110
(přízemí)
Miroslava Plecitá MVS, časopisy, e-zdroje
(včetně portálu EZ Proxy)
26710 2519 miroslava.plecita@lf3.cuni.cz
mvs@lf3.cuni.cz
532
(5. patro)
zástup Ivana Ježková
reprografie 26710 2589   108
 (přízemí)
 

 

 

5. 10. 2017