Home > Pracoviště > Středisko vědeckých informací > Objednávka plného textu článku, knihy (MVS, MMVS)

Žádanka pro získání plného textu prostřednictvím služby MVS

Kontakt: Miroslava Plecitá - telefon: 267 10 2519, e-mail: mvs@lf3.cuni.cz

 

MVS a MMVS pro zaměstnance 3. LF UK

O zprostředkování meziknihovní výpůjční služby (MVS), příp. mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (MMVS) může požádat kterýkoli zaměstnanec 3. LF UK, který má u fakulty hlavní pracovní úvazek alespoň 0,5.

MVS pro knihovny v ČR

SVI 3. LF UK zajišťuje meziknihovní výpůjční službu (MVS) pro všechny knihovny a informační střediska v ČR. O tuto službu můžete požádat jedním z následujících způsobů:

3. 3. 2015