Fakultní knihovna, půjčovna, studovna

Fakultní knihovna s volně přístupnými skladovými prostory a studovnou s volným výběrem je umístěna v přízemí a slouží především členům akademické obce 3. LF UK. Orientuje se na získávání studijní literatury pro potřeby studentů 3. LF a dalších dokumentů z oblasti lékařství a příbuzných oborů. Její fond tvoří kromě klasických dokumentů - knihy a periodika, i  vysokoškolské kvalifikační práce, videokazety, CD ROm nebo elektronické zdroje. K fakultní knihovně jsou přiřazeny i deponátní knihovny na pracovištích 3. LF.

Činnost SVI, práva a povinnosti uživatelů je popsán v platném Výpůjčním řádu SVI (směrnice děkana 3. LF č. 1/2010 s účiností od 1.2.2010)


Půjčovna a studovna: tel. 267 102 103, e-mail: knihovna@lf3.cuni.cz
Kancelář knihovny: tel. 267 102 181
Pracovnice půjčovny:
Ivana a Petra Konfrštová


clock
Otevírací doba knihovny:


zkouškové období
(4. 6.–4. 7. 2018)

Po 8–12 13–15
Út 8–12 13–15
středa 4. 7.: 8–13

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -

letní prázdniny
(5. 7.–7. 9. 2018)

středa 9–12


V době uzavření knihovny můžete knihy vrátit prostřednictvím biblioboxu, který je umístěn ve skříňce číslo 7 (sledujte informace na dveřích knihovny).

Výstupní listy Vám potvrdíme v kanceláři knihovny, v přízemí vlevo, prosklené dveře v čele chodby - službu přivoláte prostřednictvím interního telefonu - linka 2181 (pí Konfrštová) nebo 2552 (pí Jonáková).

 
 

ZÁSADY PŮJČOVÁNÍ DOKUMENTŮ NA AKADEMICKÝ ROK pro studenty

Před vypůjčením studijních materiálů na nový akademický rok jsou studenti povinni:
 • vrátit veškerou studijní literaturu v nepoškozeném stavu a vyrovnat všechny případné pohledávky z předešlého ročníku
 • předložit index s potvrzením o řádném zápisu na nový akademický rok
 • předložit identifikační průkaz studenta UK s čárovým kódem ke kontrole
 • zaregistrovat se či prodloužit si uživatelská práva

Samoobslužný skener s počítačem - digitalizace tištěného materiálu


V prostorách studovny v knihovně SVI je zprovozněna pro volné užití všem uživatelům – pro studenty a zaměstnance - PC stanice (OS WinXP) včetně připojeného skeneru formátu A4. Nyní je možné v době otevíracích hodin knihovny naskenovat si své materiály k výuce na volně přístupné PC stanici.
Parametry skeneru: hardwarové rozlišení 4800x9600dpi, bitová hloubka 48bitů.
 
Stanice má samozřejmě přístup na Internet. Počítač má vypalovací mechaniku i možnosti připojení USB Flash.
Návod pro práci se skenerem je přístupný přímo z plochy v PDF formátu. Doporučujeme také využít nápovědu u programů, která je podrobná a lokalizovaná.

Instalované programy:
 • Microsoft Office 2003
 • vypalovací aplikace: Nero 6
 • skenovaní software HP
 • grafické aplikace: HP PhotoSmart, Zoner Photo Studio 5
 • internetové prohlížeče: Firefox 2, Internet Explorer 7
 • přístupné elektronické databáze na 3. LF
 • antiviry: Eset

Adresář pro Vaše dokumenty a skenované obrázky se nachází na disku D:/Documents/.
Disk C: se každý den uvádí do původního stavu a vše co na něm přibude se smaže.
Disk D:/ se nemaže a vše na něm zůstává.


TOPlist

3. 7. 2018