Home > Pracoviště > Středisko vědeckých informací > Journal > Aktuality > Aktuality - SVI > BMJ Best Practice

BMJ Best Practice

Pro celou UK byl dnešním dnem nastaven zkušební přístup k BMJ Best Practice.
Tento trial je na UK k dispozici až do 31. 5. 2017.

BMJ Best Practice představuje znalostní nástroj pro podporu rozhodování kombinující nejnovější a nejlepší výsledky z výzkumu s návody a názory expertů (Evidence-Based Medicine). Pokrývá širokou oblast více než 10 000 diagnóz. Výsledky jsou prezentovány v jednotlivých krocích a pokrývají vlastní diagnózu, prognózy vývoje,způsoby léčby a prevence.

Best Practice obsahuje navíc kompletní informace z  BMJ Clinical Evidence, čímž se stává neocenitelným nástrojem jak pro klinickou praxi, tak pro studium a výzkum.

 

Přímý i vzdálený přístup je pro uživatele z Univerzity Karlovy nastaven na PEZ v oddíle Free-trials.

Miroslava Plecitá
13. 4. 2017