Home > Pracoviště > Středisko vědeckých informací > Journal > Aktuality > Aktuality - SVI > Thieme MedOne Neurosurgery - zkušební přístup

Thieme MedOne Neurosurgery - zkušební přístup

Na lékařských fakultách můžete nyní až do 31. 10. 2017 otestovat další e-zdroj – tentokrá tThieme MedOne Neurosurgery. Jde o e-knihy, e-časopisy, operační procedury a kazuistiky z oboru neurochirurgie

MedOne Neurosurgery aktuálně obsahuje mimo jiné:

  •  430 ilustrovaných operačních postupů (Procedures)
  •  186 elektronických knih včetně Handbook of Neurosurgery od Marka Greenberga
  •   85 tisíc vyobrazení, která lze uložit a použít např. v prezentacích
  •  Journal of Neurological Surgery
  •  komentované videozáznamy z Nussbaum's Video Atlas of Intracranial Aneurysm Surgery
 

Přímý i vzdálený přístup najdete jako vždy na Portále elektronických zdrojů UK

Zde také najdete letík s informaceni o zdroji - ke stažení

Miroslava Plecitá
7. 9. 2017