Home > Pracoviště > Středisko vědeckých informací > Journal > Aktuality > Aktuality - SVI > De Gruyter eJournals complete package - zkušební přístup

De Gruyter eJournals complete package - zkušební přístup

Využijte zkušební přístup k časopisům nakladatele De Gruyter - do 30.6. 2017

Na UK je aktivován trial De Gruyter eJournals complete package, který můžete využít až do 30. 6. 2017.

Přímý i vzdálený přístup k tomuto zdroji najdete jako obvykle na Portále elektronických zdrojů UK .

 

Miroslava Plecitá
25. 4. 2017