Home > Pracoviště > Středisko vědeckých informací > Journal > Aktuality > Aktuality - SVI > Predátorské časopisy - jak je poznat?

Predátorské časopisy - jak je poznat?

Na radiu Wave byl odvysílán díl pořadu Universum, který se tentokrát věnoval výběru časopisu pro odborné publikování a problematice predátorských časopisů.

Kolegyně Tereza Simandlová z Ústavu vědeckých informací 1. lékařské fakulty UK, která je zároveň lokální editorkou DOAJ a spoluautorkou webu Vím, kde publikuji v něm přehledně shrnuje zásady pro výběr důvěryhodného časopisu, popisuje, s jakými predátorskými praktikami se setkává při prověřování českých časopisů a vysvětluje, proč je zatím tak obtížné s nimi bojovat.

Pořad, včetně textového článku najdete zde

Miroslava Plecitá
12. 12. 2016