Home > Pracoviště > Středisko vědeckých informací > Journal > Aktuality > Aktuality - SVI > Encyclopaedia Britannica Academic Edition – zkušební přístup

Encyclopaedia Britannica Academic Edition – zkušební přístup

V březnu 2016 (do 31. 3. 2016) máte k dispozici zkušební přístup do encyklopedie Encyclopaedia Britannica online (Academic edition).

Bližší informace s přímým i vzdáleným přístupem pro uživatele z UK najdete na Portále elektronických zdrojů UK .

Encyclopaedia Britannica studentům a vědcům nabízí články a informace z široké škály oborů. Je to snadný přístup k více než 800 000 plnotextových článků včetně užitečných odkazů pro další výzkum.

Na PEZ najdete i videa o tomto zdroji.

Miroslava Plecitá
3. 3. 2016