Home > Pracoviště > Středisko vědeckých informací > Journal > Aktuality > Aktuality - SVI > Psychological Experiments Online - zkušební přístup

Psychological Experiments Online - zkušební přístup

Do 1. 5. 2015 je pro Univerzitu Karlovu otevřen zkušební přístup do databáze Psychological Experiments Online

Jde o multimediální kolekci se zaměřením na psychologické experimenty 20. a 21. století. Databáze poskytuje video a audio záznamy a 40 000 stran z primárních dokumentů. Psychological Experiments Online exkluzivně nabízí těžko dostupné materiály jako jsou poznámky účastníků experimentů, články, knihy, terénní poznámky, dopisy vedoucích psychologů, modifikace originálních experimentů.

Více informací včetně přímého i vzdáleného přístupu pro uživatele z UK najdete na PEZ .

  

Miroslava Plecitá
1. 4. 2015