Home > Pracoviště > Středisko vědeckých informací > Journal > Aktuality > Aktuality - SVI > Využijte zkušební přístup do časopisů Nature Publishing Group

Využijte zkušební přístup do časopisů Nature Publishing Group

Do 1. 4. 2015 je pro Univerzitu Karlovu otevřen zkušební přístup do kompletní kolekce e-časopisů vydavatelství Nature Publishing Group

Jde o kolekci e-časopisů z oblasti přírodních věd z nakladatelství NPG - více než 70 titulů. Bližší informace včetně přímého i vzdáleného přístupu najdete na PEZ UK .

Miroslava Plecitá
10. 3. 2015