Home > Pracoviště > Středisko vědeckých informací > Journal > Aktuality > Aktuality - SVI > MICROMEDEX v novém – praktické školení přímo od producenta

MICROMEDEX v novém – praktické školení přímo od producenta

Zúčastněte se praktické ukázky, co je nového v Micromedexu - 22. 9. 2015 v 11 hod.

Micromedex  je špičková americká bibliografická a faktografická databáze obsahově zaměřená na oblast farmakologie, na farmakologické informace a příbuzné vědní obory (např. chemii, toxikologii, teratologii, cestovní medicínu apod.). Poskytuje (nejen) informace o lécích – jejich složení, účincích atd. Tato databáze je již dlouhodobě na UK předplácena pro 6 fakult a bylo by škoda této možnosti plně nevyužívat (bohužel počet přístupů k této databázi klesá – hrozí tak ukončení předplatného).

Přímý i vzdálený přístup pro uživatele z 3. LF najdete na PEZ UK.

Micromedex nyní zavedl inovativní změny ve struktuře databáze, jejím obsahu a způsobu vyhledávání v systému. Koncem září budou v Praze zástupci firmy (regionální představitel firmy a také hlavní školitel Micromedexu), a proto je jedinečná příležitost uspořádat školení o nových vylepšených možnostech databáze (nástroje pro vyhledávání, způsob vyhledávání, praktické ukázky apod.)

Školení proběhne v případě dostatečného zájmu uživatelů v úterý 22. 9. 2015 v 11 hod. (délka cca 1 hodina) v učebně č. 523 – 5. patro budovy děkanátu 3. LF.

Prosíme zájemce, aby se nejpozději do 7. 9. 2015 hlásili e-mailem na adrese: mvs@lf3.cuni.cz

 

Miroslava Plecitá
28. 8. 2015