Home > Pracoviště > Středisko vědeckých informací > Journal > Aktuality > Aktuality - SVI > Lippincot Procedures – zkušební přístup do konce listopadu 2015

Lippincot Procedures – zkušební přístup do konce listopadu 2015

Pro 3. LF je nastaven zkušební přístup do databáze Lippincot Procedures, který můžete využít až do 30. 11. 2015.

Služba Lippincott Procedures poskytuje z jednoho místa okamžitý online přístup k více než 1700 postupům a technikám založeným na nejlepších aktuálních důkazech (evidence-based) a ověřeným praxí (best practice), pro různé ošetřovatelské specializace, a to přímo v místě péče o pacienta (u lůžka, v ambulanci). Lippincott Procedures nabízí kompletní, utříděný soupis kvalitních postupů pro ošetřovatelství, respirační terapii a fyzioterapii.

Producentem Lippincott Procedures je společnost Wolters Kluwer, obsah je v angličtině a je průběžně aktualizován. Autory jednotlivých postupů jsou zdravotní sestry a vyučující praktických oborů s dlouholetou praxí ve své specializaci, a všechny postupy odpovídají nejnovějším standardům péče o pacienta. Každý postup je rozpracován detailně krok za krokem, k dispozici jsou obrázky, videa i seznamy použité literatury s odkazy na abstrakty a plné texty.

Na počítačích s IP adresou 3. LF můžete využít přímý přístup, z domova, nemocnice či odkudkoli jinde je Vám k dispozici přístup vzdálený.

Další informace o databázi najdete na stránkách AiP.

Miroslava Plecitá
8. 10. 2015