Home > Pracoviště > Středisko vědeckých informací > Journal > Aktuality > Aktuality - SVI > Journal of Visualized Experiments (JoVE) – první recenzovaný video-časopis

Journal of Visualized Experiments (JoVE) – první recenzovaný video-časopis

JoVE je první recenzovaný (impact-faktorovaný) video-časopis, nyní jsou vybrané video-články volně dostupné.

Více informací o tomto titulu najdete na stránkách AiP.

Některé vybrané video-články z Journal of Visualized Experiments (JoVE) jsou volně dostupné v plné verzi - zde  , ostatní články jsou volně dostupné do úrovně abstraktu – pro hledání ve všech video-článcích navštivte tuto adresu .

Pro lepší přehlednost jsou video-články rozdělené do oborových sekcí (Biology, Neuroscience, Immunology and Infection, Medicine, Bioengineering, Engineering, Chemistry, Behavior, Environment, Developmental Biology, Science Education), filtrovat výsledky hledání lze i podle data, příp. podle autorů.

  

 

Miroslava Plecitá
28. 8. 2015