Home > Pracoviště > Středisko vědeckých informací > Journal > Aktuality > Aktuality - SVI > GIDEON – zkušební přístup do databáze

GIDEON – zkušební přístup do databáze

Vyzkoušejte databázi GIDEON do 12. 11. 2015. Databáze GIDEON (Global Infectious Disease and Epidemiology Network) poskytuje aktuální informace na základě důkazů (evidence-based information) pro diagnostiku, léčbu a výuku, s detaily pro jednotlivé země, a to zejména v oblastech mikrobiologie, epidemiologie a dále z oblasti tropické medicíny a infekčních nemocí.

Databáze GIDEON pomáhá k přesnějšímu stanovení klinické diagnózy a následné léčby a tím zlepšuje kvalitu zdravotní péče.

Co v databázi GIDEON najdete:

  • informace o téměř 400 nemocech z oblasti infekční medicíny
  • informace z jednotlivých zemí (přes 200 zemí)
  • zmapováno je zde více než 370 léků a očkovacích látek
  • více než 1500 mikrobiálních taxonů
  • databáze obsahuje více než 35 000 grafů, map a obrázků
 

Databáze GIDEON je nyní dostupná v rámci zkušebního přístupu pro lékařské fakulty Univerzity Karlovy do 12. 11. 2015 na platformě EBSCO host.

 

Přímý přístup z počítačů s IP adresou UK najdete ZDE, odjinud (z domova, koleje apod.) můžete přihlásit pomocí vzdáleného přístupu.

Miroslava Plecitá
13. 10. 2015