Home > Pracoviště > Středisko vědeckých informací > Journal > Aktuality > Aktuality - SVI > Orientační přehled publikací studentů PGS, prezenční formy v OBD 3. LF k 8.12.2014

Orientační přehled publikací studentů PGS, prezenční formy v OBD 3. LF k 8.12.2014

Pro případné odměny ze stipendijního fondu studentům prezenčního PGS studia byl ke dni 8.12.2014 vygenerován přehled zaevidovaných publikací studentů. Orientační přehled je přístupný po kliknutí na více zde. Publikace můžete do OBD dopsat ještě ve středu a čtvrtek 9.12. a 10.12. Ve čtvrtek večer budu generovat seznam pro paní proděkanku Šlamberovou. Na publikace zaevidované po tomto termínu iiž nebude brán zřetel.

PGS-prez-2014-pub.pdf

Martina Hábová
8. 12. 2014