Rozcestník k RIV a k výsledkům hodnocení výzkumu RVVI

    Co je to RIV (Registr informací o výsledcích) - provozovatel Rada pro VVaI při Úřadu vlády ČR  + obecné pokyny pro sběr dat pro RIV TOPlist

Hodnocení výsledků výzkumných organizací

  • Rada pro VVaI v ročních intervalech provádí hodnocení výsledků výzkumných organizací za pětileté období.
  • Hodnocení výsledků je za každý rok odlišné a i počty bodů k již hodnocením publikacím se mohou měnit (podle roku hodnocení).
  • Výsledky hodnocení pak ovliňují mimo jiné také výši přidělených finančních prostředků pro vědu a výzkum institucím a poskytovatelům.
  • Kritéria pro hodnocení se řídí tzv. Metodikou pro hodnocení, která je obvykle pro každý rok upravována.

 

Hodnocení RVVI

 

Evidence získaných bodů z výsledků hodnocení i v OBD 3. LF

  • Od roku hodnocení 2009 (tj. k publikacím v RIV od roku 2004) jsou zapisovány body i bodové podíly pro 3. LF do OBD 3. LF - informačnímu systému pro evidenci publikací 3. LF. 
  • Ve formátech pro tisk (export) je připravena speciální tisková šablona, která umožní vytisknout nebo si uložit seznamy publikací s uvedením bodových hodnot. (Exportní šablona má v názvu slovo body).
  • RIV body z aktuálního hodnocení za fakultní autory jsou zpracovávány v podzimních evaluacích 3. LF. (Přístupné z intranetu na stránkách SVI).

 

Sumarizace hodnocení 3. LF

Údaje z Hodnocení RIV v roce 2015 (publikace s rokem tištěného vydání 2010-2014) a Hodnocení v roce 2016 (publikace s rokem tištěného vydání 2011-2015)

Data za jednotlivé fakulty nejsou dostupné. RVVI nově vystavuje již jen sumární tabulkový výstup za celou UK.

V tomto roce hodnocení jsou pro lékařství a biomedicínské obory u publikací s rokem vydání 2012 až 2014 hodnoceny jen publikace s IF, ostatní kategorie dobíhají z hodnocení minulých let. Je zaveden Pilíř II - excelentní výsledky - již podle skutečného hodnocení komisí a Pilíř III - pro aplikované výsledky, který je přepočítán podle získaných finančních prostředků v projektech aplikačního výzkumu a odevzdaných aplikačních výsledků (jen patenty, odrůdy a plemena).

 

Údaje z Hodnocení RIV v roce 2014 (publikace s rokem tištěného vydání 2009-2013)

V tomto roce hodnocení jsou pro lékařství a biomedicínské obory u publikací s rokem vydání 2012 až 2013 hodnoceny jen publikace s IF, ostatní kategorie dobíhají z hodnocení minulých let. Je zaveden Pilíř II - excelentní výsledky - již podle skutečného hodnocení komisí a Pilíř III - pro aplikované výsledky, který je přepočítán podle získaných finančních prostředků v projektech aplikačního výzkumu a odevzdaných aplikačních výsledků (jen patenty, odrůdy a plemena).

Sumární tabulkový výstup za VO je RVVI zpracován v jiné a stručnější podobě než v minulých letech.

 

Celkem bodů

- Pilíř I až III

Pilíř I

- publikace - celkem

Pilíř II

- ERC granty

Pilíř II 

- excelentní výsledky

Pilíř III

aplikované výsledky

Aplikované výsledky

- minulé hodnocení

Počet výsledků   1 082,845 0 3,150 (přepočet)   3,340
Body výsledků   31 920,758 0 3852,932   132,157
Korigované body 32 881,625 28 188,189 0 3852,932 770,393 70,111

 

Údaje z Hodnocení RIV v roce 2013 (publikace s rokem tištěného vydání 2008-2012)

V tomto roce hodnocení jsou pro lékařství a biomedicínské obory u nově předaných publikací (rok 2012) hodnoceny jen publikace s IF, ostatní kategorie dobíhají z hodnocení minulých let. Nově je zaveden Pilíř II - excelentní výsledky a Pilíř III - pro aplikované výsledky, který je přepočítán podle získaných finančních prostředků v projektech aplikačního výzkumu a odevzdaných aplikačních výsledků.

  Celkem
bodů - Pilíř I až III

Pilíř I

publikace - celkem

Jimp
 - Článek IF
Jsc
 - Článek Scopus
Jneimp
 - Článek ERIH

Jrec

- Článek ze seznamu

časopisů RIV

BC
 - Odborná kniha
nebo kapitola v odborné knize
D
 - Stať ve sborníku z WOS

Pilíř II

excelentní výsledky

- přepočet

Pilíř III

aplikované výsledky

Aplikované výsledky

- minulé hodnocení

neu
- Výsledky bez bodů
Počet výsledků   1 174,059 480,194 438,405 2,000 203,636 39,291 10,532     3,304 91,194
Body výsledků   34 768,486 27 685,395 5 252,966 30,000 815,877 891,202 93,047     132,157  
Korigované body 35 634,084 31 596,262 26 038,412 3 910,981 32,679 736,149 789,654 88,387 3 563,408 404,303 70,11  

 

Údaje z Hodnocení RIV v roce 2012 (publikace s rokem tištěného vydání 2007 - 2011)

  Celkem
výsledky s body
Jimp
 - Článek v časopisech s IF
Jneimp
 - Článek neimpakt. v databázi Scopus, Erih
Jrec
 - Článek v českém recenz. čas. RVVI
BC
 - Odborná kniha
nebo kapitola v odborné knize
D
 - Stať ve sborníku z WOS
P-patent

F

- užitný vzor

N

- certif. metodika

R-software neu
- Výsledky bez bodů
Počet výsledků 1446,355 528,866 531,514 323,553 49,23 9,889 1,5 0,471 1 0,333 31,161
Body výsledků 38002,05 29913,385 5468,577 1295,544 1113,276 79,111 60 18,824 40 13,333  
Korigované body 35082,526 27754,016 4969,287 1163,839 1048,534 76,74 37,263 7,344 19,127 6,736  

 

Údaje z Hodnocení RIV v roce 2011 (publikace s rokem tištěného vydání 2006-2010)

  Celkem
výsledky s body
Jimp
 - Článek v časopisech s IF
Jneimp
 - Článek neimp. v databázi Scopus, Erih
Jrec
 - Článek recenzovaný
v seznamu uznávaných časopisů RVVI
BC
 - Odborná kniha
nebo kapitola v odborné knize
D
 - Stať ve sborníku z WOS
P-patent

N

- certif. metodika

neu
- Výsledky bez bodů

nebo vyřazené

Počet výsledků 1369,912 498,407 517,131 291,203 52,043 9,327 0,8 1 25,402
Korigované body 31102,417 24175,489 4644,464 1044,697 1122,378 69,797 24,092  21,5  

 

Údaje z Hodnocení RIV v roce 2010 (publikace s rokem tištěného vydání 2005-2009)

  Celkem
výsledky s body
Jimp
 - Článek v časopisech s IF
Jneimp
 - Článek neimp. v databázi Scopus, Erih
Jrec
 - Článek recenzovaný
v seznamu uznávaných časopisů RVVI
BC
 - Odborná kniha
nebo kapitola v odborné knize
D
 - Stať ve sborníku z WOS

neu
- Výsledky bez bodů

nebo vyřazené

Počet výsledků 1327,874 494,439 507,486 231,660 85,914 8,375 19,833
Body výsledků 32905,403 25937,758 4711,024 926,638 1262,983 67,000  
Korigované body 31229,819 25937,758 3530,856 679,017 1045,732 36,456  

 

Údaje z Hodnocení RIV v roce 2009  (publikace s rokem tištěného vydání 2004-2008)

  Celkem
výsledky s body
Jimp
 - Článek v časopisech s IF
Jsvetdb
  - Článek neimp. v databázi Scopus, Erih
Jrec
 - Článek recenzovaný
v seznamu uznávaných časopisů RVVI
BC -
Odborná kniha
 nebo kapitola v odborné knize
D
 - Stať ve sborníku z WOS

neu -
Výsledky bez bodů

nebo vyřazeníé

Počet výsledků 1132,551 443,797 444,611 181,583 58,56 4 254,044
Body výsledků 25386,947 20091,808 3564,556 726,333 972,249 32  

 

6. 1. 2018