Závěrečné vysokoškolské práce na UK a 3. LF

TOPlist

puntik zeleny  Obhájené závěrečné práce na 3. lékařské fakultě UK - přístup k tištěné a elektronické verzi

Přehled tištěných (k vypůjčení) i elektronických prací (dostupných v Repozitáři IS UK) lze nalézt v Elektronickém katalogu knihovny 3.LF.

Práce v tištěné podobě

  • Tištěné bakalářské a starší diplomové práce jsou na 3. LF uchovávány v úplnosti po dobu 10 let na pracovištích garantů za příslušný obor (tj. Katedra preventivního lékařství, Ústav ošetřovatelství, Klinika rehabilitačního lékařství, Stomatologická klinika).
  • Ve fakultní knihovně SVI jsou uloženy disertační a habilitační práce po dobu 10ti let. Po té jsou odevzdávány do Archivu UK. Bakalářské práce jsou přístupné ve fakultní knihovně v omezeném výběru a staršího data (nedostatek prostorové kapacity). Od roku 2008 se fakultní knihovna orientovala na elektronické uchovávání prací v Repozitáři UK.

Práce v elektronické podobě (od data obhájení 1.1.2006)

  • Od roku 2013 jsou vysokoškolské práce v elektronické verzi s datem obhajoby od 1.1.2006 uchovávané v Repozitáři IS UK - https://is.cuni.cz/webapps/zzp/ a jsou přístupné po příhlášení do CAS. Možnost registrace pro externí uživatele je zachována.
  • Práce staršího data, pokud jsou digitalizovány, jsou přístupné v původním datovém úložišti v Digitálním univerzitním repozitáři UK - Digitool.
  • Po 1.6.2010 má tuto agendu na starosti studijní oddělení a oddělení administrativy vědy. Obě oddělení postupně doplňují chybějící elektronické verze od studentů, případně i další dodatečně požadované povinné soubory - posudky vedoucích, posudky oponentů, abstrakta, protokoly o obhajobách.

Vysoškolské práce, které nejsou v Elektronickém katalogu nebo v Digitálním repozitáři

  • Práce, které nenaleznete ve výše uvedených zdrojích, je možné hledat již jen v tištěné verzi na příslušných garantujících pracovištích 3. LF - katedrách nebo případně v Archivu UK..

 

puntik modry Obhájené závěrečné vysokoškolské práce na Univerzitě Karlově v Praze

Práce v tištěné podobě

Pokud závěrečné vysokoškolské práce jsou uchovávány v knihovnách UK, lze je vyhledat v Centrálním elektronickém katalogu UK (knihovnický systém ALEPH) a zjistit, která knihovna na UK práci uchovává a zda je možné si ji vypůjčit. Disertační a habilitační práce se obvykle nepůjčují, ale je možné si je prostudovat ve studovně příslušné knihovny - obvykle podléhají přísnějšímu výpůjčnímu režimu.

Práce v elektronické podobě - přístup k plnému textu prací (od data obhájení 1.1.2006)

  • Od roku 2013 jsou vysokoškolské práce v elektronické verzi s datem obhajoby od 1.1.2006 uchovávané v Repozitáři IS UK - https://is.cuni.cz/webapps/zzp/ a jsou přístupné po příhlášení do CAS. Možnost registrace pro externí uživatele je zachována.
  • Práce staršího data, pokud jsou digitalizovány, jsou přístupné v původním datovém úložišti v Digitálním univerzitním repozitáři UK - Digitool.

 

 

24. 9. 2014