Závěrečné vysokoškolské práce na UK a 3. LF

TOPlist

puntik zeleny  Obhájené závěrečné práce na 3. lékařské fakultě UK - přístup k tištěné a elektronické verzi

Přehled tištěných (k vypůjčení) i elektronických prací (dostupných v Repozitáři IS UK) lze nalézt v Elektronickém katalogu knihovny 3.LF.

Práce v tištěné podobě

  • Starší vysokoškolské závěrečné práce 3. LF v tištěné podobě jsou předávaný do Archivu UK podle stanovené délky archivace na UK.
  • Bakalářské práce v tištěné podobě jsou na 3. LF uchovávány na pracovištích garantů za příslušný obor.
  • Obhájené disertační a habilitační práce za posleních 5 let 3. LF jsou přístupné v knihovně SVI.

Práce v elektronické podobě (od data obhájení 1.1.2006)

  • Diplomové, bakalářské a doktorské práce jsou v elektronické verzi ukládany do Studijního informačního systému.

 

puntik modry Obhájené závěrečné vysokoškolské práce na Univerzitě Karlově v Praze

Práce v tištěné podobě

Pokud závěrečné vysokoškolské práce jsou uchovávány v knihovnách UK, lze je vyhledat v Centrálním elektronickém katalogu UK (knihovnický systém ALEPH) a zjistit, která knihovna na UK práci uchovává a zda je možné si ji vypůjčit. Disertační a habilitační práce se obvykle nepůjčují, ale je možné si je prostudovat ve studovně příslušné knihovny - obvykle podléhají přísnějšímu výpůjčnímu režimu.

Práce v elektronické podobě - přístup k plnému textu prací (od data obhájení 1.1.2006)

  • Od roku 2013 jsou vysokoškolské práce v elektronické verzi s datem obhajoby od 1.1.2006 uchovávané v Repozitáři IS UK - https://is.cuni.cz/webapps/zzp/ a jsou přístupné po příhlášení do CAS. Možnost registrace pro externí uživatele je zachována.
  • Práce staršího data, pokud jsou digitalizovány, jsou přístupné v původním datovém úložišti v Digitálním univerzitním repozitáři UK - Digitool.

 

 

5. 9. 2018