Důležitá zpráva

Spuštění nového webu

Dne 6.3.2015 byly uvedeny do provozu nové webové stránky!

více zde

Kalendář událostí

Dnes < 2017 > < prosinec >
Po Út St Čt Pt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ústav ošetřovatelství

Univerzita Karlova v Praze
3. lékařská fakulta
Ústav ošetřovatelství 3. LF UK
Ruská 87
100 00 Praha 10

ústav sídlí v budově SZŠ,
vchod z FNKV pavilon X

Aktuality

18. 7. 2017 Credits – placements ICM I and II, Zápočty za praxi ÚKM I. a II.

více zde
26. 2. 2017 Nemocnice Na Bulovce nabízí práci studentům a absolventům

více zde
17. 2. 2016 Domov Sue Ryder nabízí STIPENDIJNÍ PROGRAM PRO STUDENTY 2. a 3.ROČNÍKU OBORU„VŠEOBECNÁ SESTRA“

více zde
5. 11. 2015 Emergentní ošetřovatelství - výuka sester v Ústřední vojenské nemocnici

Ústav ošetřovatelství 3. LF s pracovištěm Emergency v ÚVN již druhým rokem nabízí studentům oboru všeobecná sestra výuku emergentního ošetřovatelství. Tento předmět se zdá být pro studenty atraktivní, neboť každoročně poptávka po tomto povinně volitelném kurzu převyšuje počet vypsaných míst. Výuka probíhá v malých skupinách pod vedením vrchní sestry Emergency ÚVN pana Petra Karmazína, BBA.

více zde
5. 11. 2015 Tým sester z FNKV přivítal nové studenty

Studenty 1. ročníku oboru Všeobecná sestra přivítali kolegové z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady na úvodním soustředění v jihočeských Dobronicích. Tým zkušených sester z Kliniky anesteziologie a resuscitace, Chirurgické kliniky, Ortopedicko- traumatologické kliniky, Interní hematologické kliniky aj. pod vedením náměstkyně ošetřovatelské péče PhDr. Libuše Gavlasové a vrchní sestry KAR Mgr. Ivany Trnkové připravil zážitkové odpoledne pro nové studenty.

více zde
25. 10. 2015 Ústřední vojenská nemocnice v Praze nabízí studentům oboru všeobecná sestra zaměstnání

Ústřední vojenská nemocnice v Praze nabízí studentům oboru všeobecná sestra zaměstnání na zkrácený úvazek na pozici zdravotnický asistent či sanitář. Dále nabízí absolventům oboru všeobecná sestra pracovní uplatnění s nabídkou celé řady zajímavých pracovišť.

více zde
25. 10. 2015 PRÁCE PRO STUDENTY Fakultní nemocnice Královské Vinohrady nabízí práci studentům 3. LF UK

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady nabízí studentům oboru všeobecná sestra studujícím na 3. LF UK práci na zkrácený úvazek při studiu na pozici zdravotnický asistent či sanitář. Dále nabízí pracovní uplatnění absolventům oboru všeobecná sestra na zajímavých specializovaných pracovišťích.

více zde
3. 2. 2015 Jaké sestry potřebuje české zdravotnictví? Konference s panelovou diskusí

Konference s panelovou diskusí na téma Jaké sestry potřebuje české zdravotnictví? 16. března 2015 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Syllabova posluchárna Diskuse nad tématem současného vzdělávání všeobecných sester v České republice a s tím spojená role sestry

více zde
13. 11. 2014 Navštívili jsme výstavu NAŠE CESTA

V rámci výuky předmětů Ošetřovatelské postupy a Potřeby nemocných navšívili studenti prezenční formy oboru Všeobecná sestra interaktivní výstavu Naše cesta

více zde
18. 2. 2014 Cena rektora UK pro studenta 3. LF, oboru Všeobecná sestra

Cenu rektora Univerzity Karlovy získal Bc. Radek Urban, absolvent 3. lékařské fakulty, oboru Všeobecná sestra.

více zde
30. 1. 2014 Den otevřených dveří na 3. LF UK

V pátek 10.1.2014 proběhl na 3. lékařské fakultě den otevřených dveří. V učebně č. 302 byl připravený bohatý program pro uchazeče o studium na 3. LF UK. Přivítali jsme zájemce o studijní obor Všeobecné lékařství, Všeobecná sestra i ostatní bakalářské obory.

více zde
25. 11. 2013 „STOP dekubitům“ - 21. listopad je vyhlášen dnem „STOP dekubitům“ a Česká republika se k této akci také připojila

Odborný panel EPUAP připravuje na rok 2014 nové vydání mezinárodní směrnice pro Prevenci a léčbu dekubitů, doplněné o aktuální novinky založené na výzkumu nebo doporučení z praxe. Ministerstvo zdravotnictví zajistí její překlad do češtiny, který bude umístěn na stránkách EPUAP i na webových stránkách dostupným široké odborné veřejnosti (MZ ČR, ČAS). Tisková zpráva MZ ČR 21.11.2013

více zde
5. 5. 2013 Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II.

Představujeme druhý díl z řady publikací Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II. Tento díl je zaměřen na specifické oblasti jako je např. péče o dýchací cesty, enterální výživa, odběry biologického materiálu, péče o stomie, katetrizace močového měchýře, péče o člověka v posledních hodinách života apod. Autoři při tvorbě vycházeli ze svých bohatých zkušeností, zahraničních doporučeních a požadavků současné zdravotnické praxe. Kniha je obohacena kazuistikami a historickými zajímavostmi. K lepší orientaci čtenářům slouží velké množství perokreseb a barevných příloh. Věříme, že kniha studentům pomůže nejenom při studiu, ale že jim též bude dobrým pomocníkem později v praxi.

více zde
5. 5. 2013 Křest knih „Etika v ošetřovatelské praxi“ a „Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II.“ na Ústavu ošetřovatelství 3. LF UK

19. dubna 2013 proběhla na Ústavu ošetřovatelství mimořádná slavnostní událost – křest dvou knih vytvořených odbornými asistentkami ústavu spolu s dalšími kolegy a kolegyněmi z jiných institucí v tomto akademickém roce. Obě knihy vydala Grada Publishing a.s. Mezi významné hosty patřil Doc. PhDr. Martin Hemelík, CSc., prorektor VŠPJ v Jihlavě, a také recenzent knihy věnované etické problematice, který popřál oběma knihám dobrý život. I my věříme, že tyto učebnice přispějí k výuce studentů a obohatí tak škálu doporučené literatury ke studiu.

více zde
2. 12. 2012 Etika v ošetřovatelské praxi

Etika v ošetřovatelské praxi

více zde
13. 9. 2011 Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I.

Předkládaná publikace je určena jako základní materiál pro výuku ošetřovatelských postupů a technik všeobecným sestrám a jako doplňující učebnice studentům všeobecného lékařství v preklinické přípravě. Snahou autorského týmu je předložit učebnici ošetřovatelských technik, která reaguje na rychle se rozvíjející distribuci nových pomůcek a materiálů a naléhavě vyžaduje aktualizaci zažitých ošetřovatelských postupů, a to s ohledem na reálnou skutečnost české zdravotnické praxe. První díl je věnován základním ošetřovatelským postupům, na nějž budou navazovat dva speciálně zaměřené díly učebnice. Učebnice je dílem autorského týmu Ústavu ošetřovatelství 3. LF UK. Odborné konzultace se ujala přednostka Ústavu ošetřovatelství 3. LF UK, Mgr. Hana Svobodová. Odbornou recenzi laskavě provedla Mgr. Alena Šmídová, vedoucí oddělení ošetřovatelství a dalších nelékařských povolání a uznávání kvalifikací MZČR a PhDr. Marie Rozsypalová, jedna z prvních autorek moderních učebnic ošetřovatelství u nás.

více zde
archiv aktualit